Úvodní obrázek (jaro) – ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí

ENVIROS je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy a v dalších evropských a asijských zemích.

V letošním roce společnost ENVIROS, s.r.o., oslavila již 21. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na trhu energetického a environmentálního poradenství, je členem mezinárodní skupiny Enviros Group.

Today's Business Tomorrow's World

Motto společnosti, Today's Business Tomorrow's World, vyjadřuje aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery takovým způsobem, který přináší všem zúčastněným stranám maximální prospěch při jejich činnostech či podnikání, a to nejen v současnosti, ale i do budoucna a se zachováním kladného vztahu k životnímu prostředí – v souladu s Politikou jakosti a životního prostředí společnosti ENVIROS, s.r.o.

Vypsání Studentské ceny ENVIROS 2015

Společnost ENVIROS, s.r.o., generální partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie.. Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 2016, se vypisuje již 13. ročník Studentské ceny ENVIROS (za rok 2015) v rámci Českého energetického a ekologického projektu (ČEEP) roku 2015, jehož je ENVIROS generálním partnerem.
» Vyhlášení 13. ročníku Studentské ceny ENVIROS (za rok 2015)

ENVIROS na pražském Volkswagen firemním maratonu 2016

Pražský Volkswagen maraton se běžel v neděli 8. května 2016. Štafetu ENVIROSu zastupovalo kvarteto ve složení Jan Pejter, Stanislav Bock, Timothée Leperlier a Pavel Sitný.
» Výsledky a fotografie

Změna sídla ENVIROS, s.r.o.

Vážení obchodní partneři, od 1. února 2016 nás najdete na nové adrese:
Dykova 53/10, 101 00 Praha 10-Vinohrady.
» Kontakty

Nízkouhlíkové technologie – Výzva I

8. 3. 2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) vypsalo novou výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie.
» Více informací. Můžeme Vám pomoci s žádostí o dotaci

Nová Zelená úsporám!

V programu Nová zelená úsporám je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, účinná tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle), instalace termických solárních systémů, instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
» Nová Zelená úsporám – zpracujeme Vám potřebnou dokumentaci k žádosti o dotaci

Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem projektu je vytvoření střednědobých strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, včetně dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého státu, tak i na úrovni zón a aglomerací.
» Více informací o projektu

 
 
Slovenská vlajka Srbija English Version