Vyhlášení Studentské ceny ENVIROS za rok 2009

Společnost ENVIROS, s. r. o., vyhlašuje nový ročník studentské soutěže v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Letos, v roce 2010, jde již o 7. ročník Studentské ceny ENVIROS (vyhlašované za rok 2009) v rámci Českého energeticko-ekologického projektu roku.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je snaha podpořit šíření myšlenek pasivní či nízkoenergetické výstavby mezi budoucími architekty, projektanty a zaměstnanci konzultačních společností zabývajících se úsporami energie a dopady na životní prostředí.

Studentská cena ENVIROS 2009 se opět koná pod záštitou rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. Vítězné projekty v každé kategorii získají mimo jiné i finanční odměnu.

Ohodnocené projekty budou prezentovány v rámci propagace Českého energeticko-ekologický projektu roku, který je vypisován Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí.

Logo ČEEP

Kategorie soutěže a organizační podmínky

Studentská cena ENVIROS 2009, vyhlášená v roce 2010, se vypisuje v následujících kategoriích:

 1. Projekty pro pasivní a nízkoenergetické domy
 2. Projekty zvýšení energetické efektivnosti
 3. Projekty využití obnovitelných zdrojů energie

Vypisovatel soutěže

ENVIROS, s. r. o.
Na Rovnosti 1
130 00  Praha 3

Kontaktní osoba: Ing. Andrej Babečka
Telefon: +420 284 007 479
E-mail: andrej.babecka@enviros.cz

Uzávěrka soutěže, tj. předložení projektů, je určena na 20. říjen 2010.

Pasivní dům

Obrázek – Vítězný projekt loňského ročníku – Pasivní dům č. 12 přihlašovatelů Marka Matrtaje a Kateřiny Benedové ze třetího ročníku Fakulty architektury VUT Brno.


Ocenění pro vítěze Studentské ceny ENVIROS 2009

Projekty budou ohodnoceny na základě originality řešení, energetických, ekologických a ekonomických přínosů předložených řešení. Z předložených studentských prací budou v každé kategorii vybrány tři projekty a ohodnoceny finanční odměnou.

Cena kategorie A:

 • 1. místo – 10 000 Kč
 • 2. místo – 6 000 Kč
 • 3. místo – 4 000 Kč

Cena kategorie B:

 • 1. místo – 10 000 Kč
 • 2. místo – 6 000 Kč
 • 3. místo – 4 000 Kč

Cena kategorie C:

 • 1. místo – 10 000 Kč
 • 2. místo – 6 000 Kč
 • 3. místo – 4 000 Kč

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo cenu neudělit, jestliže se do hodnocené kategorie nepřihlásí alespoň 5 přihlášek. Kromě těchto finančních cen, jejichž vyplacení je garantováno za předpokladu doporučení práce odbornou porotou ENVIROS, budou 3 práce ohodnoceny cenami ČVUT.

Ceny ČVUT

 • Cena rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. – 30 000 Kč
 • Cena děkanky Faktuly stavební ČVUT prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc. – 10 000 Kč
 • Cena děkana Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc. – 10 000 Kč

Předložené projekty budou umístěny na webových strankách společnosti ENVIROS, s. r. o.

Ohodnocené projekty budou prezentovány v rámci propagace Českého energeticko-ekologický projektu roku, který je vypisován Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí.


Další informace o Studentské ceně ENVIROS

 
 
English Version