Logo MŽPVýzkum podpory udržitelné spotřeby a výroby

Národní programy podpory dobrovolných nástrojů

Na základě souhrnné analýzy a analýzy nástrojů USV byly identifikovány příležitosti pro podporu dobrovolných aktivit v oblasti USV v ČR a byly stanoveny prioritní směry zaměření dobrovolných aktivit a konkrétní doporučení, které je pro podporu dobrovolných aktivit v těchto směrech potřeba realizovat.

Ze stanovení prioritních směrů vycházel návrh konkrétních programů podpory dobrovolných aktivit – byl to jednak nový aplikační program v oblasti podpory energetické účinnosti (je popsán v samostatné kapitole) a návrh dalšího rozvoje již existujících programů:

  • Národního programu čistší produkce (NPCP);
  • Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků (EŠV);
  • Národního programu EMAS.

Analýzy ukázaly, že nejméně funkční program, který má zároveň největší potenciál pro eko-efektivní podporu USV je Národní program čistší produkce a z tohoto důvodu byl tento program velmi podrobně rozpracován. Vedle návrhu samotného programu byly rozpracovány i dva konkrétní podprogramy pro malé a střední podnikání a pro zdravotnická zařízení.

Návrh rozvoje těchto tří programů je k dispozici ke stažení zde:

Úkolem Národních programů EŠV a EMAS je podpořit používání příslušných dobrovolných nástrojů v praxi a přispět tak ke snižování negativního dopadu výroby a spotřeby na životní prostředí.

Národní program EŠV uděluje podle zásad a postupů v ČSN ISO 14024 a v ČSN ISO 14020 výrobcům a distributorům licence opravňující je k používání značky ekologicky šetrný výrobek. Udělení této značky v rámci dané výrobkové kategorie (druhu výrobku) znamená, že se z ekologického hlediska jedná o celkově nejvhodnější výrobek maximálně šetřící životní prostředí, a to v průběhu jeho celého životního cyklu. Na rozdíl od NP EŠV, kde se jedná o podporu výroby a spotřeby ekologicky šetrných výrobků představuje zavedení EMAS (environmentálního manažerského systému) určitou změnu stávajícího systému řízení podniku. Tato změna spočívá v zahrnutí environmentálních aspektů (vlivů podniku na životní prostředí) do řídícího systému podniku s účelem umožnit jejich řízení tak, aby docházelo ke stálému snižování velikosti jejich negativních dopadů na životní prostředí a k využívání vhodných preventivních opatření.

Zvýšení environmentální účinnosti Národních programů lze dosáhnout dvojí cestou:

  • Zvyšováním environmentální účinnosti příslušných dobrovolných nástrojů;
  • Rozšiřováním jejich používání, především pak zvyšováním počtu subjektů, jež budou daný nástroj v praxi aplikovat.

Více informací naleznete v dokumentu:

Spodní lišta