Studentská cena ENVIROS 2007 – Vyhlášení výsledků

1. místo Studentské ceny ENVIROS

1. místo v kategorii studentských prací soutěže ENERGETICKÝ PROJEKT

Název: Administrativní budova Kopřivnice
Zpracovatel: Kristina Schäferová
Zdůvodnění:

Projekt přináší komplexní řešení vedoucí k dosažení pasivního standardu a zhodnocení stavby z hlediska LCA. Při zpracování návrhu administrativní budovy byly doporučeny recyklované (tepelná izolace) a nové stavební materiály zohledňující principy udržitelné výstavby.

Kromě klasického rozsahu projektové dokumentace je v ohodnoceném projektu zařazena technická zpráva, která odborníky, stejně jako laiky v oblasti stavebnictví seznamuje s principy a dopady udržitelné výstavby.

Administrativní budova Kopřivnice

Dokumentace k projektu

2. místo Studentské ceny ENVIROS

Název: Pasivní dům v Hořicích
Zpracovatel: Lenka Sándor
Zdůvodnění:

Projekt rodinného domu je zaměřen na dosažení pasivního standardu, využití obnovitelných zdrojů energie a materiálů s minimálními dopady na životní prostředí.

Perspektiva a jednotlivé pohledy na objekt jsou provedeny v ruce. Což v dnešní době prezentuje již ojedinělý přístup k řešení.

Ohodnocený projekt se jako jediný zabýval, kromě dodržení klasických principů udržitelné výstavby, možností využití dešťové vody.

Pasivní dům v Hořicích v Podkrkonoší

Dokumentace k projektu

3. místo Studentské ceny ENVIROS

Název: Základní škola ve standardu EPB – Green School
Zpracovatel: Juraj Chnupa
Zdůvodnění:

Architektonická studie základní školy o dvou nadzemních podlažích je umístěna v blízkosti jižní části sídliště Petržalka v Bratislavě. Dynamický vzhled budovy, v podobě vlny, má cíleným způsobem oživit tuto městskou lokalitu.

Zelená střecha, dřevěný obklad části fasády a ozelenění zbytku fasády popínavými rostlinami má za úkol co nejvíce přiblížit školní budovu přírodě. Stejně tak demonstrace obnovitelných zdrojů v podobě fotovoltaických panelů má za úkol budoucí generace přiblížit ekologickému způsobu smýšlení.

Green School

Dokumentace k projektu

Čestné uznání ENERGETICKÉHO PROJEKTU v kategorii studentská soutěž

Název: Základní škola ve standardu EPB
Zpracovatel: Pavol Kupec
Zdůvodnění:

Architektonická studie základní školy je citlivě zasazena do lokality části sídliště Petržalka v Bratislavě. Netradiční architektonický návrh půdorysného i objemového řešení zohledňuje základní principy pasivní výstavby. S ohledem na budoucí účel užívání objektu a požadavek dobré úrovně osvětlení bylo při návrhu přistoupeno ke snaze maximálním způsobem zvýšit hladinu přirozeného osvětlení.

Požadovaný standard vnitřního mikroklimatu je zajištěn vzduchotechnikou. Zdrojem energie je tepelné čerpadlo voda – vzduch.

Základní škola ve standardu EPBD

Dokumentace k projektu


Další informace o Studentské ceně ENVIROS

Štítky:

Zpět na předchozí stránku