Diskuzní fórum k aktuálním otázkám energetiky vyplývajícím z balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“

POZVÁNKA

Pořádá: CBCSD – Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, Pracovní skupina Energetika, ve spolupráci se společností ENVIROS, s.r.o.                     

Datum konání: pondělí 4. června 2018 od 10 do 16 hod.

Místo: ENVIROS, s.r.o. – člen CBCSD, Dykova 53/10, 101 00  Praha 10

Moderátor: Ing. Jiří Gavor

 

Úvodní referáty:

Zahájení

Ing. Žurek, prezident CBCDS,

Ing. Kalaš viceprezident CBCSD,

Ing. Vích, ředitel ENVIROS, s.r.o.

 

Klimaticko energetické strategie vybraných evropských zemí

(Rakousko, Švýcarsko, VB) účast rakouského a britského zástupce v jednání

 

Klimaticko energetický rámec do r. 2030 z pohledu energetické společnosti

ČEZ, E.ON, Innogy

 

Energetická spotřeba zemí EU k r. 2016 – CZ, Austria, UK

5.2. 2018 vydal EUROSTAT zprávu o spotřebě energie v EU a jejích členských státech v r. 2016; dále pak údaje o vývoji spotřeby energie členských států v období 1996–2006 a 2006–2016; dále pak vývoj EE podle hodnocení ODYSSEE-MURE

 

Úspory energie v ekonomice ČR v rámci evropských plánů

SP ČR zveřejnil studii zpracovanou společností ENVIROS, člena CBCSD, ENERGETICKÉ ÚSPORY DO ROKU 2030 DLE CÍLŮ EU: POTENCIÁL, NÁKLADY A DOPADY NA EKONOMIKU, ZAMĚSTNANOST A VEŘEJNÉ ROZPOČTY. Studie uvádí technický a ekonomický potenciál úspor konečné spotřeby energie u 37 úsporných opatření, pro které byly zjištěny jejich technicko-ekonomické parametry

 

Úspory energie a využití OZE z pohledu IEA

Ing. Vladimír Kubeček

 

Decentralizovaná energetika

Aspekty legislativní, strategické a enviromentální) ČEZ, ČEZ ESCO, E.ON, Innogy

 

Čistá mobilita

Cíle nízkoemisní mobility, EU a národní strategie) Ing. Emanuel Šíp, člen CBCSD

 

Pohled ERÚ na decentralizaci energetiky a úspory energie

Role regulátora v procesu změn energetického sektoru) Ing. Vladimír Vlk

 

Zapojení V&V, příklady správné praxe

Technologická platforma Udržitelná energetika, inovativní domácí a evropské realizace opatření k zvýšení EnEf a úsporám energie)

 

K diskuzi jsou zvaní experti pro jednotlivé tematické okruhy, státní tajemník pro EU, zástupce MPO a MŽP, cca 20 osob.

 

Doba trvání: 6 hod.

 

Výstup: TZ, prezentace účastníků na webu CBCSD

 

Organizace Diskuzního fóra: Ing. Irena Plocková, vedoucí PS CBCSD – Energetika

 

Přihlášky na: iplockova@seznam.cz

 

Účast zdarma – po potvrzení mailem (do kapacity zasedací místnosti)

Štítky:

Zpět na předchozí stránku