Mezinárodní tým úspěšně dokončil projekt guarantEE.

Projekt guarantEE podporuje využívání metody Energy Performance Contracting (EPC) a rozvíjení úlohy facilitátora projektu EPC ve veřejném a soukromém sektoru v celé Evropě. Během projektu partneři vyvinuli inovativní řešení v rámci metody EPC pro pronajatá zařízení, hledali řešení, díky nimž by metoda EPC byla flexibilnější a lépe sloužila klientům v soukromém sektoru.

 • V rámci projektu guarantEE bylo zahájeno 35 projektů, zahrnujících 640 budov o celkové podlahové ploše 2,7 milionů m2.
 • Nejvíce projektů připadlo na školy, dále kancelářské budovy, obytné budovy, sportovní haly a zdravotnická zařízení.
 • Převážná většina projektů byla realizována ve veřejném sektoru, pouze 5 projektů se uskutečnilo v soukromém a jeden projekt v polosoukromém sektoru.
 • Výchozí roční výdaje se pohybovaly od 14 000 po více než 3,5 mil. EUR. Nejvíce projektů mělo výchozí roční výdaje od 100 000 do 500 000 EUR, medián činil
  360 000 EUR.
 • Nejčastěji realizovaná opatření se týkala modernizace osvětlení, a to většinou výměny za LED svítidla. Další nejčastěji implementovanou strategií bylo monitorování a regulace a dále modernizace HVAC. Patří sem i zateplení obálky budovy; toto opatření bylo realizováno ve 20 projektech a prokázalo vhodnost využití metody EPC pro projekty důkladné rekonstrukce.
 • Řešení v oblasti využití obnovitelných zdrojů se objevila v malém počtu projektů, což naznačuje, že implementace energeticky úsporných projektů je stále nákladově efektivnější.
 • Většina projektů se zabývá přípravou smluv o zaručených úsporách s firmami ESCO na dobu pěti let nebo delší, nejdéle však na 15 let z důvodu dodatečného rizika.
 • U celé řady projektů se očekává průměrná garantovaná úspora ve výši 38 %.
 • Investiční rozpočet většiny projektů činí 250 000 až 5 milionů EUR.
 • Téměř polovina projektů byla plně financována klientem a necelých 30 % projektů plně financovaly firmy ESCO. Tento výsledek striktně vyvrací názor, který zastávají někteří správci nemovitostí, totiž že metoda EPC není nic jiného než mechanismus financování pro klienta.
 • V partnerských zemích jsou často k dispozici dotace ve výši až 30 % investičních nákladů.
 • Otevřené výběrové řízení a jednací řízení byly dvě nejčastější metody zadávání zakázek, které se dohromady podílely na více než 75 % projektů. Pouze čtyři projekty využily soutěžního dialogu, další dvě zakázky využily užšího řízení.
 • Přípravná fáze projektu zahrnuje všechny úkoly od identifikace projektu až po přípravu zadávací dokumentace, typicky trvá více než šest měsíců a je srovnatelná s „tradičním“ postupem u projektů podobného rozsahu.
 • Různé přístupy ke scénáři přinášejícímu výhody pro všechny tři zúčastněné strany byly v širokém spektru projektů úspěšně realizovány, což umožnilo rozdělit přínosy metody EPC mezi majitele budov a nájemníky.
 • Byly úspěšně vypracovány a implementovány varianty smluv včetně zjednodušených postupů M&V (měření a verifikace), doplňující doložky k ukončení smluv a pravidel týkající se veřejného financování firem ESCO.
 • Byly identifikovány modelové procesy, které mohou umožnit využití synergií v projektech EPC, kde je klient již zapojen do procesů spojených s energetickým managementem nebo auditem, jako např. procesů vyžadovaných k certifikaci podle ISO 50001.

 

EPC Policy Recommendation Report, jeden z výstupů projektu, naleznete ke stažení here.

Zpět na předchozí stránku