Akční plán pro Zelené město Lvov, Ukrajina

V říjnu 2019 organizovala společnost ENVIROS, ve spolupráci s neziskovou společností EMPRESS, workshop pro odbornou veřejnost ve městě Lvov na Ukrajině. Tento odborný workshop byl součástí přípravy Akčního plánu tvořeného našimi experty pro Magistrát města Lvova za podpory  Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Ministerstva financí ČR. Akční plán předkládá návrhy opatření v oblastech energetiky a budov, průmyslu, nakládání s vodou, kvality ovzduší, zpracování odpadů a využití zelených ploch.

Všechna tato témata měli možnost diskutovat účastníci workshopu s našimi odborníky a komentovat navrhovaná opatření. Pracovní atmosféru workshopu, na kterém se setkalo přes padesát účastníků,  zpříjemnilo prostředí sálu Leopolis Hall v centru města. Celou tuto akci podpořil také Generální konzulát ČR ve Lvově.

Zpět na předchozí stránku