elektrarna

III. výzva na Úspory energie v SZT z programu OPPIK - Enviros

Vyhlášení výzvy je plánováno na 11. 6. 2018, příjem žádostí bude ukončen 31. 3. 2019. Plánovaná alokace výzvy je 1,0 mld. Kč.

Podporu lze získat podporu následující opatření:

  1. a) Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
  2. b) Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
  3. c) Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
  4. d) Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.
  5. e) Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.
  6. f) Instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimis. Výše podpory pro SVJ a bytová družstva je 30 %, maximální výše způsobilých výdajů je 90 milionů Kč.

Míra podpory 50 % pro malé podniky, 45 % pro střední podniky, 40 % pro velké podniky (ZV). Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč, avšak současně maximálně do výše 20 mil. EUR.

 

Pokud zvažujete rekonstrukci či rozšiřování sítě SZT, neváhejte se obrátit na naše specialisty, kteří Vám pomohou připravit projekt a zajistit jeho financování.

 

Kontakty:

 

Ing. Josef Pikálek                                                            Ing. Vladimír Fryc

josef.pikalek@enviros.cz                                             vladimir.fryc@enviros.cz

tel. +420 724 313 856                                                    +420 727 881 946

Štítky: , , ,

Zpět na předchozí stránku