vetrna elektrarna

III. výzva OPPIK na obnovitelné zdroje byla vyhlášena!

Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. 9. 2017 do 28. 2. 2018.

Žádat mohou malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE

Podporované aktivity:

 • a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
 • b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč
 • každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci:
  • v oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 140 mil. Kč
  • v oblasti KVET z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč
  • v oblasti výtopen z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč
  • v oblasti MVE, limitně do výše 40 mil. Kč
 • maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč

Míra podpory:

 • V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV
 • V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:
  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 • Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:             
  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
 • Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
  •  je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV

Štítky: ,

Zpět na předchozí stránku