Ostatní informace

Identifikační údaje

Sídlo společnosti

ENVIROS, s.r.o.

Dykova 53/10

101 00 Praha 10-Vinohrady

Česká republika

IČ: 61503240

DIČ: CZ61503240

Společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31001.

Identifikační číslo provozovny: 1011334879.

Kancelář (provozovna) Ostrava

ENVIROS, s.r.o.

Regus Ostrava City Centre, IQ Ostrava

28. října 3346/91

702 00 Ostrava

Česká republika

Identifikační číslo provozovny: 1010186426.

 

Podmínky použití webu

Zřeknutí se odpovědnosti

Tato webová stránka je poskytována “tak, jak je”, bez jakýchkoli prohlášení či záruk, výslovných nebo implicitních. Společnost ENVIROS neposkytuje žádná prohlášení či záruky ve vztahu k této webové stránce nebo k informacím a materiálům poskytovaným na této webové stránce. Společnost ENVIROS nezaručuje, že tato webová stránka bude stále k dispozici nebo že bude vůbec k dispozici, nebo že informace na této webové stránce jsou úplné, pravdivé, přesné a nezavádějící. Žádné informace ani materiály na této webové stránce nejsou radou ani nejsou myšleny jako rada  jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naše konzultanty.

Omezení odpovědnosti

Společnost ENVIROS nenese žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné další straně v souvislosti s obsahem nebo využitím této webové stránky v případě jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo jakékoli nastalé nebo předjímané obchodní ztráty, ztráty tržeb, příjmů nebo zisku, ztráty smluvního vztahu, obchodního vztahu, dobrého jména nebo prestiže nebo ztráty či poškození informací nebo dat. Souhlasíte take s tím, že v případě jakékoli ztráty, kterou utrpíte v souvislosti v používáním této webové stránky, nevznesete žádný nárok osobně vůči zástupcům, referentům nebo zaměstnancům, společnosti ENVIROS.

Nevynutitelná ustanovení

Pokud některé ustanovení tohoto zřeknutí se odpovědnosti v souvislosti s touto webovou stránkou je nebo bude nevynutitelné na základě platných právních předpisů, vynutitelnost ostatních ustanovení tohoto zřeknutí se odpovědnosti zůstává nedotčena.

Používání webové stránky

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že omezení odpovědnosti stanovená v tomto zřeknutí se odpovědnosti jsou přiměřená. V případě, že je nepokládáte za přiměřená, nesmíte tuto webovou stránku používat.