EU City Facility - Enviros

Objednavatel:

Evropská komise

V rámci iniciativy EU City Facility se společnost ENVIROS podílí na administraci grantů, prostřednictvím kterých Evropské komise podporuje města a obce z 27 zemí EU a Velké Británie s cílem urychlení realizace opatření z energetických a klimatických akčních plánů.

Nabízenou dotaci ve výši 60 000 € je možné využít na přípravu a zpracování tzv. investičních plánů, které mají napomoci městům a obcím získat následné financování pro své investiční záměry na realizaci energetických a klimatických projektů. V rámci přípravy lze dotaci použít mnoha způsoby, na přípravu studie proveditelnosti, analýzy tržních bariér, analýzy místních partnerů, analýzy právních předpisů a správy majetku, k identifikaci potenciálních projektů či k rozšíření pracovního týmu.

Projekt EUCF tak napomáhá řešit překážky, kterým čelí zejména malé a střední obce, jako jsou omezené lidské a finanční zdroje, nedostatek zkušeností a odborných znalostí v oblasti tvorby investičních balíčků a obecně konzervativní přístupy k financování projektů. Tímto podporuje místní investice do udržitelné energie a energetické účinnosti.

V kontextu programu Horizont 2020 je projekt EUCF dosti atypický. Má nebývale velký rozpočet (16 mil. €) a přitom jej řeší konsorcium o pouhých pěti členech. Je to dáno tím, že 80 % alokovaných prostředků je určeno k dalšímu přerozdělení mezi města a obce.

Zpět na předchozí stránku