European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) - Enviros

Objednavatel:

Evropská komise

ENVIROS se v konsorciu mezinárodních partnerů podílel na vytvoření a provozu Evropského znalostního centra pro účinnější využívání zdrojů, jež poskytuje informace a asistenci v dané oblasti pro podniky (zejm. malé a střední), konzultanty, odbornou veřejnost a další subjekty. Součástí EREK je správa a rozšiřování on-line sebehodnotícího nástroje pro malé a střední podniky, databáze dobré praxe (opatření, případové studie, technologie) a databáze podpor.

Zpět na předchozí stránku