Reference

Zajímají Vás naše zkušenosti?

V této sekci naleznete informace o našich vybraných referenčních projektech ze všech oblastí naší činnosti.

Vybrané reference

Oblast působení:
Služba:

Objednavatel: Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Green City Action Plan – Lvov

V roce 2020 zpracoval ENVIROS ve spolupráci s kolegy z neziskové organizace EMPRESS Akční plán pro zelené město (Green City Action Plan – GCAP) pro ukrajinské město Lvov. Zastupitelstvo…

Objednavatel: Evropská komise

EduZWaCE

Společnost ENVIROS je zapojena v mezinárodním vzdělávacím projektu zaměřeném na oblast oběhového hospodářství a minimalizace vzniku odpadu – EduZWaCE (Education for Zero Waste and Circular Economy), podpořeného z evropského programu…

Objednavatel: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Cirkulární Česko 2040

V rámci přípravy strategie Cirkulární Česko 2040 zpracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro Ministerstvo životního prostředí řadu podrobných analýz k vybraným oblastem, včetně odpadového hospodářství, ekonomických nástrojů,…

Objednavatel: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

Snížení uhlíkové stopy společnosti TOTAL

Předmětem studie byl návrh opatření ke snížení emisí skleníkových plynů ve výrobně asfaltů společnosti TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. v Kouřimi a vyčíslení jejich přínosů a nákladů, včetně doporučení vhodných…

Další reference

Projekt NiCE (From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles) ,