Reference

Zajímají Vás naše zkušenosti?

V této sekci naleznete informace o našich vybraných referenčních projektech ze všech oblastí naší činnosti.

Rerefence pro oblast: Průmysl

Oblast působení:
Služba:

Objednavatel: Evropská komise

Projekty v polygrafickém průmyslu

V letech 2009 – 2016 jsme se účastnili série mezinárodních projektů zabývajících se environmentálními a energetickými aspekty v polygrafickém průmyslu. Zatímco projekt EMSPI se zaměřil na implementaci energetického…

Objednavatel: Evropská komise

EMSPI

Cílem projektu EMSPI byla podpora činností vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti v polygrafickém průmyslu, a to prostřednictvím implementace systému energetického managementu v souladu s globální normou ISO 50001….

Objednavatel: eco GROUP a.s. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Plzeňská energetika a.s. Severočeská teplárenská, a.s. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Energetický posudek

Energetický posudek byl v rámci zákona o hospodaření energií vytvořen jako nástroj pro posouzení efektivnosti a účinnosti nových investičních technických záměrů a pro potřeby dotačních titulů. S ohledem na nové dotační…