EduZWaCE - Enviros

Objednavatel:

Evropská komise

Společnost ENVIROS je zapojena v mezinárodním vzdělávacím projektu zaměřeném na oblast oběhového hospodářství a minimalizace vzniku odpadu – EduZWaCE (Education for Zero Waste and Circular Economy), podpořeného z evropského programu Erasmus+.

V rámci projektu se experti z 9 evropských zemí (Česká republika, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko) zabývají tvorbou a aplikací vzdělávacích materiálů v uvedených oblastech, a to se zaměřením na dvě cílové skupiny – učitele a školitele ze vzdělávacích institucí (zejm. v oblasti dalšího odborného vzdělávání) a technické pracovníky z oblasti odpadového hospodářství (především z recyklačních center).

Vytvářené materiály budou zahrnovat on-line vzdělávací kurs, databázi existujících vzdělávacích zdrojů a sebehodnotící diagnostický nástroj pro firmy – to vše dostupné prostřednictvím jednotné webové platformy.

 

Zpět na předchozí stránku