Šest zemí spojilo své síly, aby pomohly firmám „dotáhnout věci do konce“ v oblasti úspor energie - Enviros

 

ENVIROS se zapojil do projektu AUDIT2MEASURE financovaný Evropskou unií, který podpoří firmy při přeměně energetických auditů na akční plány. Deset partnerů ze šesti zemí se v příštích třech letech zaměří na odstraňování překážek při přijímání energeticky úsporných opatření, čímž urychlí svou odpověď na současný energetický kontext.

 


Ceny energií dosahují v celé Evropě nových výšek a obavy z nedostatku plynu vedou k zavádění nouzových plánů a opatření, která mají dopad na občany, firmy a vlády na všech úrovních. Rostoucí tlak na energetickou transformaci podnítil rozšířené provádění energetických auditů – jež se ukázaly být osvědčeným nástrojem, který firmám sdělí, kde mají začít se svými aktivitami vedoucími k vyšší energetické účinnosti – studie však ukazují, že energetické audity málokdy vyústí v realizaci navržených opatření, přičemž na vině jsou informační, behaviorální a/nebo ekonomické překážky. Průmysl je proto v Evropské unii (EU) nadále klíčovým hráčem ve spotřebě energie s velkým dopadem na ekonomiku.

Ve snaze změnit tento trend kolektivního setrvačného chování spolupracuje 10 partnerů z 6 evropských zemí (České republiky, Německa, Řecka, Itálie, Nizozemska a Španělska) na projektu, který je zaměřen na motivování firem k jednání směřujícímu k realizaci navržených opatření, a to asistencí při řešení vzniklých bariér a praktickou podporou.

 

Zdolávání existujících překážek, urychlení transformace průmyslu

Realizaci energeticky úsporných opatření v průmyslových odvětvích mohou bránit tři hlavní překážky: nedostatek informací (o nákladech a přínosech; o smlouvách o dodávkách energie; o potenciálním dopadu na podnikání); setrvačné chování (v důsledku nedostatku zájmu nebo odhodlání; nedokonalá hodnoticí kritéria) a ekonomické překážky (nízká dostupnost kapitálu, rizika spojená s realizací opatření, nízký potenciální zisk). Projekt AUDIT2MEASURE bude řešit tyto překážky zapojením zainteresovaných stran v rámci holistického přístupu, který se zaměří na vysvětlení a zdůvodnění všech částí auditu a použití úspěšných realizovaných případů jako příkladů vhodných k replikování.

Projekt AUDIT2MEASURE vychází z principu angažovanosti nazvaného „Audit2Action“, který čerpá opatření z auditů a přeměňuje je na reálné akční plány. Mezi očekávanými výstupy projektu je přímý praktický program budování kapacit navržený tak, aby zapojil profesionály na všech úrovních seniorských pozic do procesu rozhodování i mimo něj. Tento program bude představovat přínosy realizace minimálně 125 opatření v různých průmyslových oblastech a tudíž podporovat zpracování akčních plánů po každém energetickém auditu.

Do projektu AUDIT2MEASURE bude zapojeno až 60 firem, pozvaných ke sdílení zkušeností s energetickými audity a jejich implementací prostřednictvím společného prostoru na platformě Knowledge Exchange, což pomůže motivovat další firmy a umožní strategické srovnávání a jejich replikaci. Očekává se, že díky tomuto kombinovanému přístupu projektu AUDIT2MEASURE se zvýší míra realizace energeticky úsporných opatření navržených v energetických auditech a dojde tak k posunu průmyslu směrem k zelené transformaci.

 

Přehled zahrnutých průmyslových odvětví

V zájmu relevantnosti a reprezentativnosti bude projekt AUDIT2MEASURE v každé zemi řešit různá průmyslová odvětví:

  • České republice mezi hlavní řešená odvětví patří nekovové nerostné suroviny (sklo, stavební produkty), chemický, železářský, ocelářský a automobilový průmysl;
  • Nizozemsku je pozornost zaměřena na obráběcí průmysl pro svou energetickou náročnost a potenciál úspor. Jde o jedno z nejziskovějších odvětví země, které již ukázalo svou ochotu a otevřenost zabývat se implementací energeticky úsporných opatření; 
  • Itálii bude řešen keramický, chemický, farmaceutický, plastikářský a strojírenský průmysl, protože se řadí na přední místa z hlediska spotřeby energie a potenciálu jejích úspor;
  • Ve Španělsku se pozornost zaměří na nekovové nerostné suroviny, chemicko-farmaceutický, strojírenský a celulózový a papírenský průmysl, především proto, že jejich potenciál úspor energie je vysoký a také proto, že s ohledem na množství jsou tato odvětví v dané zemi reprezentativní;
  • Řecku se pozornost zaměří hlavně strojírenství z důvodu jeho energetické náročnosti a potenciálu úspor a také z důvodu existence četných firem působících v této oblasti a dynamiky jejich replikace (mimo jiné firmy vyrábějící hliníkové a železné konstrukce, firmy vyrábějící zemědělské stroje a firmy působící ve výrobě elektrických zařízení)


Více informací o tomto projektu naleznete na ieecp.org

 

KONTAKTNÍ OSOBY

Zuzana Lhotáková
zuzana.lhotakova@enviros.cz
+420 601 383 688

Pavel Růžička
pavel.ruzicka@enviros.cz
+420 725 187 809

 

 

Spolufinancováno Evropskou unií pod projektovým číslem 101075785. Názory vyjadřují pouze stanoviska autora/autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo CINEA. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

 

 

Image by pvproductions on Freepik

Zpět na předchozí stránku