Setkání Focus Group k Ceně Josefa Vavrouška 10/9/2019 ENVIROS ve spolupráci s Nadací Partnerství

V úterý 10. září proběhlo v prostorách společnosti ENVIROS setkání „Focus Group“ k Ceně Josefa Vavrouška vedené Nadací Partnerství. Každoročně naše společnost aktivně podporuje Nadaci Partnerství při udílení cen Josefa Vavrouška za mimořádný ekologický počin či za celoživotní zásluhy v ochraně životního prostředí. V letošním roce na slavností udílení cen navázalo neformální setkání představitelů firem a zájmových skupin k prodiskutování dalších aktivit Nadace a jejích podporovatelů. Společnost ENVIROS jakožto hostitel tohoto setkání dlouhodobě podporuje veškeré environmentální aktivity a usiluje a větší medializaci a o zapojení laické i odborné veřejnosti do podobně prospěšných činností. Těšíme se na další ročník Ceny Josefa Vavrouška.

Zpět na předchozí stránku