OCHRANA OVZDUŠÍ A KLIMATU

SECAP, Pakt starostů a primátorů

Víte co je SECAP?

Jste představiteli měst, která řeší aktivity v souvislosti s přistoupením měst k Úmluvě/Paktu starostů a primátorů? 

Anebo jste podnik či soukromý zadavatel, který se emisemi musí nebo chce zabývat?

O službě

V souvislosti s přistoupením měst k Úmluvě/Paktu starostů a primátorů jste povinni  předložit:

 • bilanci emisí CO2 na svém území (vypracovanou v souladu s pokyny Evropské komise)
 • akční plán pro udržitelnou energii a klima na úrovni města (navazují často na již zpracované energetické koncepce a plány a vycházejí z nich, rozhodující částí SECAP je ale návrh projektů a aktivit ke snížení emisí CO2).

Jsme partnerem ČMHÚ a MŽP v ochraně klimatu. Od roku 2001 pravidelně každý druhý rok zpracováváme projekce emisí skleníkových plynů pro Národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.

Ve spolupráci s MŽP jsme vytvořili českou verzi nástroje pro tvorbu scénářů snižování emisí CO2 do roku 2050. 

V programech VaV jsme se podíleli na analýze dopadu ekologických daní a také zpracovali ekonomickou analýzu dopadu environmentálně energetické legislativy na konkurenceschopnost českého průmyslu.

Byli jsme zpracovatelem a hlavním koordinátorem projektu „Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší do roku 2020 v ČR“, která vznikla v letech 2013-2015. Tato studie mj. sloužila jako podklad pro nastavení OPŽP v prioritní ose k ovzduší.

Činnosti v rámci služby

Obraťte se s důvěrou na nás. Naši experti pro Vás realizují:

 • SECAP a uhlíkové strategie
 • analýzy, doporučení, scénáře vývoje
 • inventarizaci emisí a modelování emisí ve výhledu
 • přípravu strategických materiálů a podkladů

 

Jaké strategické dokumenty pro Vás vypracujeme:

 • Strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR
 • Programy zlepšování kvality ovzduší
 • Národní program snižování emisí
 • Projekci emisí skleníkových plynů pro Národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
 • Akční plány udržitelné energetiky – snižování emisí CO2
 • Analýzy dopadů legislativy
 • Připomínky a šetření k návrhům legislativy
 • Akční plány uplatnění dobrovolných nástrojů apod.
 • Vymezíme nástroje vhodné pro dosažení stanovených cílů u Vás

Vypracujeme komplexní řešení energetického hospodářství Vašeho území a zdůvodníme a navrhneme opatření, která můžete uplatnit

Zajímavá čísla

0

Spálením 1 kg zemního plynu vyprodukujete 2,75 kg CO2

0

V důsledku znečištění ovzduší dopravou zemře v EU 7x více lidí, než při dopravních nehodách

0

Starý kotel na uhlí v rodinném domě vyprodukuje až 45x víc emisí tuhých znečišťujících látek než nový automatický kotel

Reference

Objednavatel: Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Tábor, Litoměřice

SECAP

Naši experti zpracovali či se podíleli na zpracování SECAP dokumentů pro několik významných projektů v této oblasti (Praha, Brno, Liberec, Litoměřice, Tábor, Ostrava). Podílíme se také na projektech financovaných z…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Josef Pikálek

Ředitel divize


E: josef.pikalek@enviros.cz

T: 724 313 856