ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MĚST A OBCÍ

Potřebujete řešit energetickou koncepci, energetické hospodářství na úrovni města/kraje/regionu a naplnit povinnosti vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií?

Chystáte se na analýzu CZT a rozhodnutí o způsobu rozvoje místních energetických systémů u Vás?

O službě

K tvorbě strategií a koncepcí potřebujete:

 • Přehled o legislativě
 • Informace o strategicko-politických koncepcích země
 • Odborníky, kteří  Vám pomohou projekt zasadit právě do Vašeho kontextu

Činnosti v rámci služby

Co pro Vás uděláme:

 • navrhneme další rozvoj Vašich místních energetických systémů
 • naplánujeme způsob centrálního zásobování teplem ve výhledu pro území bez dostupnosti centrálního zdroje energie
 • vyřešíme zásobování na rozvojových plochách
 • umožníme Vám sledovat vývoj ve spotřebě (úspory energie a jejich potenciál podle sektorů)
 • navrhneme využívání OZE u Vás

Co vše obnáší naše analytická a strategická práce pro Vás:

 • analyzujeme trendy vývoje poptávky po energii u Vás
 • připravíme pro Vás rozbor možných zdrojů a způsobů, jak nakládat s energií
 • navrhneme, jak můžete využít obnovitelné a druhotné energetické zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla u Vás
 • navrhneme, jak můžete využít energetický potenciál Vašeho komunálního odpadu
 • vyhodnotíme technicky a ekonomicky dosažitelné úspory z hospodárnějšího využití energie
 • vymezíme základní cíle ÚEK pro Vaši lokalitu
 • vymezíme nástroje vhodné pro dosažení stanovených cílů u Vás
 • vypracujeme celkovou strategii energetického hospodářství Vašeho území a zdůvodníme a navrhneme opatření , která můžete uplatnit

Komu je služba určena

Naše zkušenosti

0

měst

0

přes 40 projektů od roku 2000 pouze v ČR

0

přes 15 projektů v zahraničí

Reference

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending
Jan Pavlík

Jan Pavlík

Obchodní ředitel


E: jan.pavlik@enviros.cz

T: 284077477