Studentská cena ENVIROS – zadání soutěže 2007 - Enviros

Vypisovatel soutěže

ENVIROS, s. r. o.
Na Rovnosti 1
130 00  Praha 3

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Vanický
Telefon: +420 284 007 487
Mobil: +420 602 753 512
E-mail: tomas.vanicky@enviros.cz

Typ soutěže

Vzdělávací ideová

Uzávěrka studentských prací: 8. 2. 2008.

Kategorie soutěže

Studentská cena ENVIROS 2007 se vypisuje ve dvou kategoriích:

 • Stavební řešení
 • Architektonický design

Řešení se liší v předmětu, cílech a hodnotících kritériích. Ostatní podmínky jsou společné pro obě řešení. Vhodná je tvorba a spolupráce týmů studentů architektury a fakulty stavební.


Předmět řešení – stavební

Nízkoenergetické a pasivní budovy pro bydlení, zdravotnictví, sociální péči, kulturu a administrativu. (Jedná se o výstavbu či renovaci stávajících budov s dosažením nízkoenergetických či pasivních standardů).

Požadavky na nízkoenergetické domy:
Vytápění: do 50 kWh/m2
Celková potřeba dodané energie: do 120 kWh/m2

Požadavky pro pasivní domy:
Vytápění: do 15 kWh/m2
Celková potřeba dodané energie: do 50 kWh/m2

Cílem soutěže je rozšíření znalostí koncepce nízkoenergetické a pasivní výstavby mezi studenty denního studia fakulty stavební a fakulty architektury.

Cíl – stavební řešení

Rozšíření znalostí návrhu a koncepce nízkoenergetické a pasivní výstavby mezi studenty denního studia fakulty stavební.

Udržitelná výstavba v praxi znamená diskusi a po všech stranách optimalizovaný návrh. Vhodná je proto tvorba týmu již na počátku myšlenky projektu nového objektu, kdy budoucí uživatel aktivně spolupracuje na návrhu budoucího objektu s architekty a projektanty jednotlivých profesí. U studentských prací by proto mělo docházet ke spolupráci budoucího stavebního inženýra a architekta.

Hodnotící kriteria – stavební řešení

Dosažení vypsaných energetických požadavků na celkovou potřebu dodané energie.

Při hodnocení budou upřednostněny projekty, které splňují hlediska:

 • Energetická – s využití obnovitelných zdrojů energie na vytápění či přípravu teplé vody;
 • Ekonomická – odhadem provedené zhodnocení ekonomických nákladů na výstavbu, užívání, modernizaci či demolici a likvidaci objektu;
 • Environmentální – s komplexním přístupem dopadu stavby na životní prostředí – životní cyklus;
 • Sociální – dopady stavby na uživatele a okolí stavby;
 • Dosažení nízkoenergetického standardu a maximální spotřeby energie 120 kWh/m2 za rok;
 • Vyhodnocení spotřeby energie bude postupováno zpracováno zejména podle platných norem ČSN 73 0540:2 – z1; ČSN EN 13 790 nebo ČSN EN 832; případně výpočetní metodikou užívanou v některém ze států EU v rozsahu kalkulačního rámce podle směrnice 2002/91/ES;
 • Zpracování projektové dokumentace či realizace projektu podle ČSN EN 14 014;
 • Ekonomické vyhodnocení podle vyhlášky č. 425/2004 Sb., o podrobnostech provedení energetického auditu.

Předmět řešení – architektonický design

Architektonický návrh koncepce nízkoenergetického či pasivního objektu pro bydlení, zdravotnictví, sociální péči, kulturu a administrativu.

Požadavky na koncepci nízkoenergetické (pasivní) výstavby:

 • Volba stavebních materiálů s minimálním dopadem na životní prostředí – vyšší stupeň recyklovatelnosti stavebních konstrukcí a materiálů či materiály, u nichž je možné předpokládat opětovné využití při modernizaci objektu či výstavbě nové budovy;
 • Architektonický návrh zahrnující možnost využití obnovitelných zdrojů energie v budově (vytvoření technického zázemí);
 • Maximální využití přírodních zdrojů, snižujících energetickou náročnost budovy (např. denní osvětlení, zemní výměník atd.);
 • Volba lokality a odůvodnění volby koncepce architektonického návrhu.

Cíl – architektonický design

Rozšíření znalostí návrhu a koncepce nízkoenergetické a pasivní výstavby mezi studenty denního studia fakulty architektury.

Udržitelná výstavba v praxi znamená diskusi a po všech stranách optimalizovaný návrh. Vhodná je proto tvorba týmu již na počátku myšlenky projektu nového objektu, kdy budoucí uživatel aktivně spolupracuje na návrhu budoucího objektu s architekty a projektanty jednotlivých profesí. U studentských prací by proto mělo docházet ke spolupráci budoucího stavebního inženýra a architekta.

Hodnotící kriteria – architektonický design

 • Snadná návaznost na architektonický návrh studenty studia stavebního inženýrství – detailní rozpracování architektonického návrhu (detaily, spotřeba energie atd.);
 • Komplexní posouzení navržené stavby na životní prostředí – podle principů ČSN EN 14 040;
 • Využití obnovitelných zdrojů energie (na vytápění, přípravu teplé vody či výrobu energie) v objektu;
 • Umístění objektu do území a jeho dopady na sociální, ekonomickou, environmentální;
 • Možnost zařazení do kategorie nízkoenergetických a nízkonákladových budov či pasivní výstavby.

Organizační podmínky

Přihlášku do soutěže mohou podat studenti vyšších ročníků denního studia fakulty stavební a fakulty architektury.

Přihlášku může podat jednotlivec či zpracovatelský tým (max. počet zpracovatelů jednoho projektu – 3 osoby).

Formát odevzdání soutěžních projektů:

 • formát A3 – min. 140 g/cm;
 • laserová technologie;
 • půdorysy/pohledy/řezy/situace;
 • výpočet potřeby tepla na vytápění a teplou vodu;
 • CD – s výstupy formátu PDF.

Cena pro ohodnocené projekty

Týdenní poznávací exkurze se zaměřením na nízkoenergetické a pasivní budovy ve vybrané zemi EU, kde s nízkoenergetickou či pasivní výstavbou a využíváním obnovitelných zdrojů energie mají mnohaleté zkušenosti.

Přihlášení vybraných projektů do Energetického projektu roku vyhlašovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, společností ABF, a. s., a ENVIROS, s. r. o.


Zodpovězení dodatečných otázek

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Vanický
E-mail: tomas.vanicky@enviros.cz
Telefon: +420 284 007 487
Mobil: +420 602 753 510
Osobně v prostorách společnosti ENVIROS, s. r. o.


Odborná porota

Porota ENERGETICKÉHO PROJEKTU ROKU

Cena ENVIROS je zvláštním oceněním studentských prací v rámci ENERGETICKÉHO PROJEKTU ROKU, který je každoročně vyhlašován Ministerstvem průmyslu a obchodu, společností ABF, a. s., a společností ENVIROS, s. r. o.

Štítky:

Zpět na předchozí stránku