dotace

Podpora z programu EFEKT na rok 2018

Program EFEKT má dva podprogramy:   P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů P2 – Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti   V rámci těchto podprogramů jsou aktuálně vyhlášeny výzvy pro následující aktivity s termínem přijímání žádostí 15.12.2017:   1A – Opatření ke…

Tři nové výzvy OPŽP

Jedná se o poslední dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, které rezort v tomto roce otvírá. Další jsou naplánovány na příští rok. O dotace na efektivní hospodaření se srážkovou vodou a ochranu před povodněmi…

III. výzva OPPIK na obnovitelné zdroje byla vyhlášena!

Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. 9. 2017 do 28. 2. 2018. Žádat mohou malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE Podporované aktivity: a) vyvedení tepla ze stávajících výroben…

Dotace na snižování zápachu a emisí těžkých kovů

Ještě necelé dva měsíce mají průmyslové podniky, obce a další subjekty možnost podat dotační žádost na projekty snižování zápachu a emisí těžkých kovů v rámci 5. výzvy Národního programu životní prostředí. Konkrétně jsou podporovány následující typy projektů: pořízení technologií…

69. výzva OPŽP

3.2. Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů Kdo může žádat (příjemci podpory): Obce a města Svazky obcí Městské části hl. m. Prahy Organizační složky státu Státní podniky Státní organizace Příspěvkové organizace Veřejné výzkumné instituce Veřejnoprávní instituce Vysoké školy a školská zařízení Nestátní neziskové organizace Církve a náboženské společnosti a…

Další kolo výzev z programu OPPIK na projekty Úspory energie, Nízkouhlíkové technologie a Inovace bylo vyhlášeno!

Žádosti o podporu jsou přijímány od 17. 7. 2017 do 17. 10. 2017 (Úspory energie a Nízkouhlíkové technologie). Žádosti o podporu jsou přijímány od 12. 7. 2017 do 12. 11. 2017 (Inovace) Kdo může žádat (příjemci podpory): malé,…

Byla vyhlášena výzva OPPIK na podporu FVE pro vlastní spotřebu

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I   Program podpory: Úspory energie Vyhlášení výzvy: 16. 6. 2017 Zahájení příjmu: 16. 6. 2017 Ukončení příjmu: 16. 10. 2017 Cílem programu a Výzvy je podpora snížení…

89. výzva OPŽP_Prioritní osa 2, specifický cíl 2.2

výzva OPŽP   Prioritní osa 2, specifický cíl 2.2   Příjem žádostí: od 15. června 2017 (9:00) do 31. ledna 2018 (20:00)   Výzva se vztahuje…

Pracovní setkání k financování projektů v SZT

V rámci dané problematiky si Vás dovolujeme pozvat na pracovní setkání, které se bude konat dne 16. 3. 2017 od 13 hodin v sídle společnosti ENVIROS. Kde: Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady Kdy: 16. 3. 2017 od 13…

Newsletter pro teplárenství

Přinášíme Vám aktuální novinky z oblasti financování projektů v centrálním zásobování teplem. Úspory energie v SZT – Výzva II Od dubna je možné žádat o podporu na rekonstrukci a rozšiřování soustav CZT z programu OPPIK. Termín pro příjem žádostí o podporu: 1….