Projekty

BRUNCH ZAMĚŘENÝ NA ÚSPORY ENERGIÍ PRO STARTUPY A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

BRUNCH ZAMĚŘENÝ NA ÚSPORY ENERGIÍ PRO STARTUPY A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Seminář, jak efektivně využívat energii a platit za ni co nejméně, se uskuteční 14.6.2017 v Praze, v prostorách Impact HUB Praha. Přijďte si zdarma poslechnout odborníky…

Green City Action Plan pro město Tbilisi

ENVIROS se podílí na projektu Green City Action Plan for the City of Tbilisi financovaném Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj…

Výzvy OPŽP

Prioritní osa 5: Energetické úspory výzva 4. 2017- 29. 9. 2017, 3MLD Kč Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné…

Studentská cena 2016

Společnost ENVIROS, s. r. o., generální partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Organizátorem soutěže je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž se vyhlašuje…

Business breakfast Start2Act

První ze série business breakfasts projektu Start2Act zaměřených na to, jak efektivně využívat energii a jak za ni platit co nejméně se bude konat v Praze, a to 21.3.2017 na adrese ENVIROS s.r.o., Dykova 53/10, Praha 10 Přijďte si zdarma poslechnout odborníky…

Společnost ENVIROS se účastní projektu BRAVER

V říjnu 2016 byl zahájen projekt BRAVER – Boosting Regulatory Advantages Vis à vis EMAS Registration (Legislativní zvýhodnění organizací registrovaných v programu EMAS), které se účastní také společnost ENVIROS. Projekt je zaměřen na podporu plné integrace systému EMAS do…

EMSPI – Standardizace energetického managementu v průmyslu

  Efektivní hospodaření s energiemi je trend, který postupně přechází z kategorie „výhoda pro podnikání“ do kategorie „nezbytný požadavek podnikání“. „Energetickým managementem“ nazýváme souhrn všech činností, které vyhledávají oblasti s významnou spotřebou…

Pilotní projekt využití palivových článků v České republice

Základním cílem pilotního projektu bylo uvedení do provozu a demonstrace palivového článku jako moderní technologie, s velkým potenciálem využití při decentralizovaném zásobování teplem a elektrickou energií. Projekt byl podpořen Českou energetickou agenturou a je zaměřen na palivové články…

Projekt ECOFLEXOBAG – Tisková zpráva ENVIROS, s.r.o., 16. 4. 2014

Projekt ECOFLEXOBAG analyzuje udržitelné tiskové barvy a materiály pro plastové odnosné tašky Jaký dopad na životní prostředí má používání vodou ředitelných barev a různých druhů výrobních materiálů při produkci plastových odnosných tašek? Na tuto otázku hledá odpověď…