Projekty Archivy - Strana 3 z 5 - Enviros

Pilotní projekt využití palivových článků v České republice

Základním cílem pilotního projektu bylo uvedení do provozu a demonstrace palivového článku jako moderní technologie, s velkým potenciálem využití při decentralizovaném zásobování teplem a elektrickou energií. Projekt byl podpořen Českou energetickou agenturou a je zaměřen na palivové články…

Projekt ECOFLEXOBAG – Tisková zpráva ENVIROS, s.r.o., 16. 4. 2014

Projekt ECOFLEXOBAG analyzuje udržitelné tiskové barvy a materiály pro plastové odnosné tašky Jaký dopad na životní prostředí má používání vodou ředitelných barev a různých druhů výrobních materiálů při produkci plastových odnosných tašek? Na tuto otázku hledá odpověď…

Účinnější využívání přírodních zdrojů – EnNews 2014

Účinnější využívání přírodních zdrojů je výsledkem většiny našich služeb již od vzniku firmy s tím, že ENVIROS se tradičně zaměřuje na účinnější využívání energie. Významným projektem na cestě k širší systémové podpoře účinnějšího využívání přírodních…

EBRD vyhodnotila najúspešnejšie projekty energetickej efektívnosti

5. októbra 2012, Bratislava Na Slovensku sa uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú usporiadala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) v dňoch 4. – 5. októbra 2012 v Bratislave. Súčasťou programu bolo i predstavenie výnimočných výsledkov financovania…

Tisková zpráva k zahájení projektu ECOFLEXOBAG

Projekt ECOFLEXOBAG stanoví nové standardy pro výrobu nákupních tašek Společnost ENVIROS, s.r.o., se zapojila do mezinárodního projektu Ecoflexobag, jenž se zaměřuje na hledání možností snižování environmentálního dopadu nákupních tašek v průběhu jejich celého životního cyklu. V…

Projects iee, Opatření u vybraných objektů

Opatření u vybraných objektů Zateplení obvodových plášťů budov Výměna otvorových výplní Zateplení stropu, střešního pláště Větrání a klimatizace

Projects iee, IMPLEMENT – projekt Evropské unie

IMPLEMENT – projekt Evropské unie Úvodem EPBD in Action Cíl projektu IMPLEMENT

Projects iee

Ukázkové projekty Ukázkové projekty jsou uloženy ve formátu PDF, velikost souborů dosahuje přibližně 200 KB. Centrální dispečink DP hlavního města Prahy Domov pro seniory Hortenzie Domov pro seniory Pyšely Divadlo na Vinohradech Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Mateřská…

Projects iee, Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Energetické zdroje, které jsou člověku v přírodě volně k dispozici a jejich zásoba je z lidského pohledu nevyčerpatelná nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s jejich využíváním – na rozdíl od tradičních fosilních či jaderných energetických zdrojů, které se vytvářely v rozpětí…

Národní program implementace Monitoringu a Targetingu v ČR

V České republice proběhl demonstrační projekt s podporou programu EU SAVE II a ČEA,který má na konkrétních příkladech ukázat přínosymetody Monitoring a Targeting (M&T) a napomoci jejímu rozšíření v našich podmínkách. Pro realizaci…