Dotační program pro města a obce EU City Facility (EUCF) - Enviros

ENVIROS, s.r.o., je jedním ze členů konsorcia programu EUCF a zároveň informačním místem pro zájemce o podporu z řad českých měst a obcí.

Na konci srpna se uzavřelo vyhodnocení žadatelů o grant z 5. výzvy v rámci finančního programu EUCF. Celkem bylo vybráno 66 úspěšných příjemců. Seznam konečných příjemců bude zveřejněn po uzavření grantových dohod do konce října. Největším počtem úspěšných příjemců se může pochlubit Polsko, kde bylo vybráno 16 polských místních příjemců. Každý úspěšný příjemce obdrží 60 000 EUR na podporu svých investičních záměrů. Celkem jsou příjemci rozděleni takto: 28 ze střední a východní Evropy, 16 ze severských zemí a západní Evropy a 22 z jižní Evropy. Úspěšného zástupce má i Česká republika.

Fond EUCF, který byl zřízen v rámci rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a od prosince 2022 je spolufinancován v rámci programu LIFE, podporuje obce, místní orgány, jejich seskupení a místní veřejné subjekty sdružující obce/místní orgány v Evropě na míru šitou, rychlou a zjednodušenou finanční podporou (ve formě jednorázových částek ve výši 60 000 EUR) a souvisejícími službami, které jim umožní vypracovat příslušné investiční koncepce související s prováděním opatření uvedených v jejich akčních plánech v oblasti klimatu a energetiky.

Nová výzva bude pro žadatele otevřena začátkem roku 2024 a informaci o ní naleznete na našem webu a na stránkách programu: https://www.eucityfacility.eu


Štítky:

Zpět na předchozí stránku