Aktuality

Přečtěte si zajímavé novinky z energetiky a životního prostředí a poznejte více o našich činnostech a aktivitách!

Na těchto stránkách Vám nabízíme informace o akcích pořádaných naší společností či našimi partnery. Dozvíte se zde zajímavosti a novinky z energetiky, životního prostředí, financování projektů a další zajímavosti.
ProjektyEnergetikaDotaceStudentská cena ENVIROSSeminářeEventsenergetický managementLegislativaŽivotní prostředíHorizon 2020Využití energieSTART2ACTVzděláváníIEEStartUpOdpadyGreen CityOPŽPLIFEInvesticeÚspory energieEMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮOMEGAMETODIKATECHNICKÁ OPATŘENÍENERGETICKÝ MODELVÝPOČET EMISÍZprávyEkologieSkládkaProtipovodňová opatřeníEMISEFVESTEAM UPPotenciál úspor energieBiodiversityCaucasusEBRDEMPRESSEnergyEnergy efficiencyENVIROSGeorgiaGreen City Action PlanIndustryLand-useRenewable energy sourcesSustainable CityTbilisiTransportWaste managementWastewater treatment
Oblast působení:
Služba:

Metodika tvorby a hodnocení politik a opatření pro snižování emisí skleníkových plynů

V současnosti se velmi často setkáváme s potřebou vyhodnotit dopady různých opatření na emise skleníkových plynů, nebo naopak potřebujeme navrhnout opatření tak, aby se dosáhlo požadovaného snížení těchto emisí. S touto potřebou se setkáváme například při plnění vykazovacích povinností vůči…

100. výzva Ministerstva životního prostředí_OPŽP PO 5

OPŽP PO 5 5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Kdo může žádat (příjemci podpory): kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního…

Soutěž o nejlepší EPC projekt

Dne 30.1.2018 byly na konferenci Energetický management pro veřejnou správu slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže  o nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC v roce 2017, kterou každoročně organizuje APES. 1. místo v soutěži získal EPC projekt pro…

1 2 3 48

Přihlášení
k newsletteru

Přihlášení k newsletteru

Přihlášení
k RSS Kanálu

Přihlášení k RSS Kanálu