Dotační výzvy na rekonstrukci veřejného osvětlení - Enviros

Ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu vyhlásila dotační
výzvy na rekonstrukci veřejného osvětlení s cílem dosáhnout
energetických úspor a snížit tzv. světelné znečištění.

Obce v chráněných krajinných oblastech mohou na rekonstrukci veřejného
osvětlení žádat prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, kde
mohou získat až 2 miliony korun. (Celkově je pro ně v Národním programu
Životní prostředí připraveno 30 milionů korun.) Obce ležící mimo
chráněnou krajinnou oblast a velká města, mezi která se řadí Praha,
Brno, Ostrava, Olomouc a Liberec, mohou žádat o stejnou dotaci
z Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu.

Z dotace mohou obce a města pořídit úspornější a zdravější pouliční
lampy, díky kterým omezí negativní vliv veřejného osvětlení na přírodu a
zdraví lidí a zároveň sníží své výdaje za energie. Mezi uznatelné
náklady patří nákup svítidel, řídicího systému veřejného osvětlení,
výměna kabeláže ve sloupech veřejného osvětlení, rekonstrukce rozvaděčů
či pronájem montážní plošiny a dále i projektová dokumentace (do výše 50
tis. Kč). Naopak stavební a výkopové práce, sloupy či výložníky
financovány nejsou.

Žádosti o dotace jsou přijímány od 1. září do 31. října 2018.

 

Štítky: , , , , , ,

Zpět na předchozí stránku