ENVIROS se zapojil do projektu (De)construct for Circular Economy - Enviros

Společnost ENVIROS je zapojena v mezinárodním projektu z oblasti oběhového hospodářství nazvaného „(De)construct for Circular Economy“. Projekt se zabývá problematikou vzniku a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na úrovni obcí a regionů a jeho opětovným použitím. Cílem projektu je zpracování komplexní strategie pro opětovné použití stavebních výrobků a recyklaci stavebního a demoličního odpadu v portugalském regionu Baixo Alentejo.

Konsorcium projektu je – z principu jeho zaměření – tvořeno především organizacemi z Portugalska. ENVIROS byl do projektu přizván společně s kolegy z Rumunska (Národní centrum pro udržitelnou spotřebu a výrobu) a Norska (International Development Norway), aby zprostředkoval zkušenosti a přenos know-how a příkladů dobré praxe i z dalších evropských zemí.

Projekt byl podpořen z tzv. Norských fondů a je realizován v období 11/2020 – 10/2022.

Štítky: , , ,

Zpět na předchozí stránku