Investiční fórum Úmluvy starostů a primátorů vyhlašuje oficiální zahájení projektu „European City Facility“ - Enviros

Oficiální zahájení projektu

European City Facility

Brusel, 19. února 2020, 16:00 – 16:45

 

Investiční fórum Úmluvy starostů a primátorů vyhlašuje oficiální zahájení projektu „European City Facility“

Investiční fórum Úmluvy starostů a primátorů zakončilo svůj druhý den zasedání 19. března očekávaným vyhlášením o zahájení projektu EU City Facility (EUCF) za účasti více než 600 účastníků.

Projekt EUCF se zaměřuje na podporu měst a obcí, ale i svazy měst a obcí, v rozvoji vhodných investičních projektů, které cílí na zlepšování životního prostředí. Projekt nabízí možnost grantu ve výši 60,000 EUR (cca 1,5 mil. Kč) na zajištění technické podpory a konzultací, budování vlastních kapacit na posílení měst a obcí v proměnu energeticky úsporných a klimatických akčních plánů do reálných projektů a investičních záměrů. Tento proces cíleného financování je navržen jako podpora menších a středních měst a obcí. Menší obce a města jsou také vyzývány k vytváření partnerství a sdružení pro společné financování.

Spuštění tohoto projektu je reakcí na změny, které se udály během posledních tří let. Lze vidět odhodlání k realizaci opatření identifikovaných v klimatických  akčních plánech na lokální úrovni, ale města a obce často postrádají potřebné technické a odborné kapacity, které jsou k aktivní realizaci projektů nutné. Zástupci měst ze San Giuseppe Vesuviana (Itálie), Søndeborgu (Dánsko) a Leuvenu (Belgie) vysvětlovali, pod jakým tlakem jsou města při vytváření nových inovačních finančních schémat ke zrychlení realizace udržitelných energetických a environmentálních projektů.

“Více a více měst vyhlašuje klimatické ohrožení, chtějí se stát klimaticky neutrálními a svůj růst chtějí zřetelněji zaměřovat s ohledem na to, kam chtějí dojít v několika dalších letech.… Tento projekt je možnost navržená městy a pro města, jak správně využít své investiční prostředky. Častokrát jde o nedostatek financí, ale v mnoha případech se také jedná o to, jak nasměřovat investice správným směrem” – Claire Roumetová, výkonná ředitelka, Energy Cities.

“Na úrovni Evropské Unie je momentálně vyhlášena nová výzva, která oznamuje Evropskou zelenou dohodou (EU Green Deal),” vysvětlil Vincent Berrutto, vedoucí oddělení Horizon 2020 ve svém závěrečném příspěvku. “Momentálně potřebujeme přeměnit tato politická prohlášení do konkrétních činů.” Za tímto účelem vytváří projekt EUCF pokrok ve vztahu k řešení otázek klimatu a je naprosto nezbytné podpořit města v jejich investičních projektech. V této chvíli je na projektových partnerech Energy Cities, Climate Alliance, Fedarene, Adelphi a ENVIROS zkoordinovat velké množství očekávaných žádostí o podporu.

Očekává se, že první výzva bude spuštěna v květnu 2020 a první praktický webinář na téma jak se zaregistrovat proběhne 7. dubna. Vybízíme potenciální zájemce ke sledování webových stránek
a sociálních sítí (Twitter @eucityfacility) projektu EUCF, kde se dozvědí více informací.

http://www.eucityfacility.eu

  @eucityfacility

Štítky: , , ,

Zpět na předchozí stránku