Pandemie a její vliv na životní prostředí - Enviros

Pandemie COVID-19 vážně i nepřímo ovlivňuje životní prostředí a vzhledem k zaměření naší firmy je pro nás přirozené, že vývoj pandemie zblízka sledujeme. Pravdou je, že nám pandemie poskytla jedinečnou příležitost k pozorování vztahu mezi lidskou činností a životním prostředí. Většina pozitivních dopadů, které představují bohužel spíše krátkodobé přínosy, byla způsobena přísnými opatřeními zejména během počáteční fáze pandemie. Na druhou stranu se během krize pro mnoho lidí i firem ukázal „neviditelný“ problém znečištění životního prostředí jako více uchopitelný a taky více reálný.

Odstavení průmyslových zařízení, elektráren a snížení dopravy vedlo ke snížení úrovní znečišťujících látek, jako jsou oxid uhelnatý, metan či oxidy dusíku, což zapříčinilo hlavně lepší kvalitu ovzduší. Celosvětově se pak objem CO2 snížil o 7 % v roce 2020, což je největší pokles za posledních 80 let. A i když emise tohoto skleníkového plynu jsou hlavním hybatelem globálního oteplování způsobené člověkem, takové snížení nemá na klimatickou změnu vliv z jednoduchého důvodu: emisí skleníkových plynů jsme vypustili do atmosféry sice o něco méně než předchozí roky, nicméně se úroveň objemu emisí dostala jen na úroveň z roku 2010 a jejich koncentrace v atmosféře tak nadále stoupaly. Tedy, stále jsme výrazně nad hranicí toho, co by příroda zvládla sama spotřebovat. A jak tomu po krizích bývá, můžeme očekávat, že jakmile se ekonomiky navrátí zpět v plné síle, emise opět rychlou porostou. Evropská Unie si proto na konci roku 2020 zvýšila cíl na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o minimálně 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990. A i když pandemie měla dále pozitivní efekt například na kvalitu vod v řekách a pobřežních oblastech, kde se i mořský život začíná znovu obnovovat, její negativní dopady budou oproti těm pozitivním spíše dlouhodobého rázu.

Po pandemii se budeme muset totiž potýkat s dalším problémem. Během roku 2020 se výrazně zvýšil objem odpadů, včetně toho nerecyklovatelného. Jen v České republice množství komunálního odpadu vzrostlo o 20 % v roce 2020. Používání plastů na jedno použití, mezi které patří právě i obličejové masky a hygienické rukavice, se během probíhající pandemie také výrazně zvýšilo. Pandemie zapříčinila i pokles ceny ropy a tudíž i ceny plastových výrobků poklesly. Zcela nový plast je momentálně levnější než ten recyklovaný. V posledních několika měsících také proběhla sanitace silnic, komplexů a celých měst. Rovněž se mnohonásobně zvýšilo používání dezinfekčních prostředků na ruce, pesticidů, mýdel i detergentů. Kvůli náhlému nárůstu používání jednorázových plastových výrobků a dezinfekčních prostředků může životní prostředí v blízké budoucnosti čelit negativním důsledkům zvýšené kontaminace.

Probíhající pandemie na celém světě ukazuje přímý vztah mezi úrovněmi znečištění a většími hospodářskými činnostmi, jako jsou průmyslové činnosti, doprava a výroba energie, spolu s malými zásahy na úrovni měst. Implementace Zelené dohody pro Evropu  (European Green Deal) je zásadním hnacím motorem k obnovení evropské ekonomiky po pandemické krizi a přinese zajímavé příležitosti. Věříme, že právě zelené a nízkouhlíkové investice do oživení ekonomik pomůžou obnovit naše hospodářství správným směrem.  Je třeba také vzít v úvahu další post-pandemický management v oblasti životního prostředí a energetiky. Právě s takovými službami máme v ENVIROS dlouholeté zkušenosti. Nabízíme služby, které mohou přispět ke splnění ambiciózních cílů a napomoci ke zvýšení udržitelnosti vašeho podnikání. Můžeme se pyšnit širokou škálou specializací mezi experty, které se navíc shodují s hlavními prioritními oblastmi Zelené dohody. Nadcházející doba bude plná výzev a naše poradenské služby přinášejí klientům různé možnosti řešení konkrétních podmínek souvisejících s aktuální situací. ENVIROS poskytuje služby v oblastech energetického managementu i auditu, OZE, BREEAM a LEED systémů, EDD, služby v oběhovém hospodářství i tvorbě plánů odpadového hospodářství, více naleznete zde. 

Mezi naše poslední aktivity patří například příprava podmínek Modernizačního fondu v rámci projektu Technické asistence pro Evropskou komisi a MŽP ČR či zkušenost s Fondem pro spravedlivou transformaci (Just Transition Fund). Momentálně s dalšími partnery organizujeme i sérii webinářů pro česká města, které můžete najít na www.zelena-mesta.cz.

Štítky: , , , , , , , , , ,

Zpět na předchozí stránku