Projekt European City Facility vyhlásil zahájení první výzvy - Enviros

Průlomová iniciativa, která podpoří obce / místní úřady a jejich seskupení z EU-27 a Velké Británie při vývoji investičních plánů pro urychlení provádění jejich energetických a klimatických akčních plánů, zahajuje svou první výzvu k předkládání návrhů:

Od 25. května 2020 do 2. října 2020

Původní doba výzvy (2 měsíce) byla prodloužena z důvodu mimořádných okolností vyplývajících z důvodu šíření nákazy Covid-19.

Investiční plány, tedy studie proveditelnosti, jako je analýza tržních bariér, analýza místních partnerů, analýza právních předpisů a správy věcí veřejných, slouží k identifikaci potenciálních projektů. Jako základní strategie financování a plán realizace projektů představují tyto investiční plány počáteční krok k následné realizaci plnohodnotného obchodního a finančního plánu.

Jednoduchý a transparentní proces podávání žádostí v místním jazyce umožňuje obcím reagovat na výzvu v mezích svých zdrojů. V průběhu celého procesu podávání žádostí budou obce podporovány prostřednictvím národních expertů ve svém jazyce.

Úspěšní žadatelé budou těžit z možnosti budování kapacit a sdílení informací pro tvorbu správných investičních balíčků a získají finanční pomoc až do výše 60 000 EUR. Zdroje financování pro financování těchto finálních projektů mohou následně pocházet jak ze soukromého sektoru (rozvojové banky, komerční banky atd.), národních investičních platforem, ale také z jiných programů financovaných EU, jako je Evropský fond pro strategické investice (EFSI), Evropský strukturální a investiční fond (ESIF), nástroje pro podporu rozvoje projektů (PDA), např. program ELENA Evropské investiční banky.

S ohledem na řadu překážek, kterým čelí zejména malé a střední obce, jako jsou omezené lidské a finanční zdroje, nedostatek zkušeností a odborných znalostí v oblasti tvorby investičních balíčků a obecně konzervativní přístupy k financování projektů, projekt EUCF napomáhá tyto problémy překlenout a podporuje místní investice do udržitelné energie a energetické účinnosti.

Výhody společných žádostí  

Po období podávání žádostí (25. května 2020 až 2. října 2020) bude specializovanému týmu hodnotitelů trvat 2 měsíce vyhodnocování žádostí. Toto hodnocení bude zaměřeno na úspory energie a výši očekávaných investicí jednotlivých projektů, jakož i na kvalitativní kritéria (zapojení partnerů, struktura řízení atd.). Vzhledem k tomu, že jak výše úspor energie tak výše investice mohou zvýšit šanci žadatele na úspěch u udržitelných energetických projektů, je doporučeno obcím vytvořit seskupení a předkládat společné žádosti při využití společných sil a zdrojů!

Tým EUCF se v nadcházejících měsících těší na přijetí mnoha žádostí!

Další informace naleznete v pokynech pro žadatele na webových stránkách projektu nebo si stáhněte podklady k výzvě.

Štítky:

Zpět na předchozí stránku