KALKULÁTOR EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Kalkulátor emisí skleníkových plynů - Enviros

Objednavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Předmětem projektu bylo vytvoření kalkulátoru emisí skleníkových plynů pro ČR do roku 2050 podle britského vzoru 2050 Pathways Calculator. Kalkulátor je přístupný z webu http://co2.enviros.cz/ a umožňuje tvorbu scénářů (skladby zdrojů, chování spotřebitelů energie, realizace úsporných opatření, zvyšování energetické účinnosti), například zelený, uhelný, optimalizovaný scénář ASEK. Kalkulátor byl použit při tvorbě Politiky ochrany klimatu.

Zpět na předchozí stránku