Využijte naší Znalostní bázi o oběhovém hospodářství - Enviros

V květnu byla aktualizována znalostní báze (Knowledge Hub) vyvíjená v rámci mezinárodního projektu EduZWaCE – Education for Zero Waste and Circular Economy. V současné době tak poskytuje přístup k více než 160 nejrůznějším zdrojovým materiálům týkajících se problematiky nulového odpadu (minimalizace odpadu) a oběhového hospodářství. Většina zdrojů je k dispozici v angličtině, uživatelé však v databázi naleznou i zdroje v jazycích všech projektových partnerů – češtině, němčině, polštině, portugalštině, rumunštině, řečtině, slovenštině, slovinštině a španělštině.

Znalostní báze byla vytvořena s cílem shromažďovat vybrané informace z dané oblasti a byla zveřejněna na webových stránkách projektu https://khub.eduzwace.eu v září 2019. Jedná se o systematický, organizovaný, uživatelsky přívětivý a inovativní nástroj umožňující uživatelům přístup k relevantním a aktuálním informacím, který je postupně doplňován o nové zdroje.

Informace obsažené ve znalostní bázi představují nejnovější úroveň znalostí v oblasti minimalizace odpadu a oběhového hospodářství, neboť více než polovina zdrojů byla publikována v posledních třech letech, včetně nejnovějších zdrojů z roku 2020. Jedná se většinou o knihy, manuály a zprávy, jakož i články a vědecké práce; uživatelé zde však mohou najít také mnoho dalších typů zdrojů včetně tematicky zaměřených webových stránek, kurzů či on-line školení.

Projekt EduZWaCE se zaměřuje na dvě hlavní cílové skupiny: (i) profesionály z podniků a (ii) učitele a školitele profesního vzdělávání, pro které byly vyvinuty dva vzdělávací kurzy – ‚EduZWaCE Manager‘ a ‚EduZWaCE Worker‘. Znalostní báze znalostí představuje databázi zdrojů, které budou mít účastníci kursů k dispozici nad rámec standardních školicích materiálů, mohou ji však samozřejmě volně využívat i všichni další zainteresovaní odborníci.

Štítky: , , , , ,

Zpět na předchozí stránku