ENERGETICKÝ AUDIT

Vztahuje se na vás povinnost zpracování energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií? 

Chcete nalézt energeticky úsporná opatření ve vašem podniku a ušetřit provozní náklady? 

Obraťte se na náš tým certifikovaných energetických specialistů!

O službě

Na koho se vztahuje povinnost zpracování energetického auditu?

1. Povinnost zpracování energetického auditu vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, pro všechny subjekty překračující zákonem stanovenou spotřebu energie, uvedenou v prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb.:

 • 1 500 GJ celkové roční spotřeby energie pro  složky státu, krajů, obcí a pro příspěvkové organizace,
 • 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie pro pro fyzické a právnické osoby,
 • 700 GJ celkové roční spotřeby energie pro  budovy a areály samostatně zásobovaných energií.

2. Povinnost zpracování energetického auditu má rovněž ten podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem (Definice malého a středního podnikatele je upravena Doporučením 2003/361/ES), je povinen zpracovat pro jím užívané nebo

3. Energetický audit dle zákona č. 406/2000 Sb. je třeba dále  pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky

Činnosti v rámci služby

 • Popíšeme a zhodnotíme stav vašeho energetického hospodářství nebo vybraných celků
 • Vaše energetické hospodářství posoudíme jak z ekonomického tak z environmentálního hlediska (Naši specialisté disponují měřicí technikou pro podrobné vyhodnocení přínosů – objektivní kvantifikaci)
 • Navrhneme úsporná opatření včetně posouzení technické proveditelnost i rizik
 • Sestavíme soubor doporučených opatření – podklad pro vaše strategické rozhodování
 • Vyhodnotíme možnosti financování včetně čerpání dotačních prostředků pro realizaci opatření:
  • Prokážeme dosažené přínosy v rámci dotačních titulů
  • Zajistíme, že splníte legislativní požadavky
  • Vyčíslíme hodnotící kritéria v rámci doporučených dotačních programů a stanovíme i předpokládanou výši dotace (včetně pravděpodobnosti zisku)
 • Prezentujeme vám výstupy a doporučení energetického auditu

ENVIROS realizuje energetické audity již od roku 1994. Energetický audit mohou provádět pouze energetičtí specialisté s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu.

Naše zkušenosti

0

35000 GJ roční spotřeby - povinnost zpracování EA

0

zákon č. 406/2000 Sb.

0

11 certifikovaných energetických specialistů v našem týmu

Reference

Objednavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Energetický audit

Na základě legislativních požadavků (zákon o hospodaření energií) a odpovědného přístupu klientů (příprava na dotační tituly) bylo za období 2015/2016 naší společností zpracováno více než 150 energetických auditů. Jednalo…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Sitný

Ředitel divize


E: pavel.sitny@enviros.cz

T: 607 831 785