Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu hlavného mesta SR Bratislavy byl schválen - Enviros

25.4.2024 byl schválen Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu hlavného mesta SR Bratislavy (SECAP), kterého je ENVIROS spoluautorem. Akční plán byl vytvořen v reakci na naléhavé klimatické výzvy. Je také naplněním závazku města v rámci Paktu starostů a primátorů pro klima a energii. Lze si ho prohlédnout ZDE.
Klimatický plán obsahuje 16 strategických priorit a 65 opatření uspořádaných do čtyř strategických cílů:
• snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 2005,
• připravit Bratislavu na dosažení klimatické neutrality v roce 2050,
• zlepšit přizpůsobení města nepříznivým účinkům změny klimatu, včetně lepšího krizového řízení,
• posílit spolupráci s občany a podniky v boji proti změně klimatu.

Zpět na předchozí stránku