Aktuality

Přečtěte si zajímavé novinky z energetiky a životního prostředí a poznejte více o našich činnostech a aktivitách!

Na těchto stránkách Vám nabízíme informace o akcích pořádaných naší společností či našimi partnery. Dozvíte se zde zajímavosti a novinky z energetiky, životního prostředí, financování projektů a další zajímavosti.
EnergetikadotaceProjektyStudentská cena ENVIROSSeminářeEventsenergetický managementVzděláváníŽivotní prostředíLegislativaOdpadyEUCFModernizační fondHorizon 2020Oběhové hospodářstvíÚspory energieKonferenceESGVyužití energieenergetická účinnostOPŽPFEEDSCHOOLSOPPIKSTART2ACTFIRECEInterregEduZWaCEfinancováníInvesticenulový odpadCSRGreen Cityodpadové hospodářství(De)construct for Circular EconomySECuReEBRDENVIROSCEESEUSECAPEnergetická náročnost budovIEEStartUpguarantEEUhlíková neutralitarecyklace
Oblast působení:
Služba:

Vyhláška 291

291 Vyhláška   Ministerstva průmyslu a obchodu   ze dne 27. července 2001,   kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách   Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst….

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Parlament se usnesl na tomto zákoněČeské republiky: ČÁST PRVNĺ   HLAVA I ZÁKLADNĺ USTANOVENĺ § 1 Předmět zákona   Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob přinakládání s energií, zejména elektrickou a tepelnou, a…

Project Timetable

The project Implementation of EU Directives on Energy Efficiency in the Czech Republic started in February 2005 and was concluded by the end of November 2005. Figure 1: Project Timetable (click to enlarge)

Informace k projektu SAVE II – BEEP

Projekt SAVE II – BEEP ENVIROS, s. r. o., je součástí týmu, který je řešitelem projektu Bankable Energy Efficiency Projects (BEEP), financovaného z prostředků Evropské komise v rámci programu SAVE II. Cílem projektu BEEP v České…