Aktuality

Přečtěte si zajímavé novinky z energetiky a životního prostředí a poznejte více o našich činnostech a aktivitách!

Na těchto stránkách Vám nabízíme informace o akcích pořádaných naší společností či našimi partnery. Dozvíte se zde zajímavosti a novinky z energetiky, životního prostředí, financování projektů a další zajímavosti.
EnergetikadotaceProjektyStudentská cena ENVIROSSeminářeEventsenergetický managementVzděláváníŽivotní prostředíLegislativaOdpadyEUCFModernizační fondHorizon 2020Oběhové hospodářstvíÚspory energieKonferenceESGVyužití energieenergetická účinnostOPŽPFEEDSCHOOLSOPPIKSTART2ACTFIRECEInterregEduZWaCEfinancováníInvesticenulový odpadCSRGreen Cityodpadové hospodářství(De)construct for Circular EconomySECuReEBRDENVIROSCEESEUSECAPEnergetická náročnost budovIEEStartUpguarantEEUhlíková neutralitarecyklace
Oblast působení:
Služba:

Co by Vás mohlo zaujmout z oblasti IPPC

Vyhláška MŽP č. 554, ze dne 16. 12. 2002, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění IPPC a energetická účinnost v ČR, co s tím? (Stav implementace a transpozice IPPC v ČR, článek v časopise…

Palivové články – Charakteristika, složení, palivo, uplatnění

Charakteristika palivového článku Palivový článek je elektrochemické zařízení, uskutečňující přímou přeměnu chemické energie vodíku a kyslíku na energii elektrickou, vodu a teplo. Tato přeměna se děje katalytickými reakcemi na elektrodách a je v podstatě založena na obráceném principu elektrolýzy…

Energetický management municipalit

Projekt, jehož širší název je „Podpora energetického managementu a realizace programů energetických úspor na úrovni municipalit“, navazuje na projekt analýzy legislativních a institucionálních podmínek energetického řízení na úrovni místní správy, ve kterém byla analyzována činnost…

Nařízení vlády 195

195   NAŘÍZENÍ VLÁDY   ze dne 21. května 2001,   kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce     Vláda…