Co mohou města a obce dělat pro klima a udržitelnou energii? - Enviros

Nová příležitost získat dotaci a metodickou pomoc již v roce 2022! Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima si mohou požádat z periodicky vyhlašovaných výzev o dotaci:

  • až do výše 80% způsobilých výdajů na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii
    a klima, organizaci Místních dnů pro klima a energii nebo na zřízení pracovního místa.
  • až do výše 50 % způsobilých nákladů na zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce apod. (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvaze

Výzvy jsou určeny pro obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny, které musí být již před podáním žádosti registrovány v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů. Obce, které jsou členy Paktu starostů a primátorů, se dobrovolně zavázaly ke snížení emisí CO2 a zároveň ke zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu.

Orgány místní samosprávy se do iniciativy mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v Paktu schválí obecní zastupitelstvo. To současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o přistoupení, který následně zašle kanceláři Paktu.

Společnost ENVIROS, s.r.o. je:

  • schopna uceleně a věcně informovat potenciální uchazeče o této problematice a seznámit odpovědné pracovníky potenciálního účastníka s možnostmi financování tohoto strategického materiálu
  • kvalitně zpracovat SECAP, o čemž svědčí již provedené SECAPy např. Prahy, Brna, Ostravy atd.

Štítky: , , , , ,

Zpět na předchozí stránku