city

Další kolo výzev z programu OPPIK na projekty Úspory energie, Nízkouhlíkové technologie a Inovace bylo vyhlášeno! - Enviros

Žádosti o podporu jsou přijímány od 17. 7. 2017 do 17. 10. 2017 (Úspory energie a Nízkouhlíkové technologie).

Žádosti o podporu jsou přijímány od 12. 7. 2017 do 12. 11. 2017 (Inovace)

Kdo může žádat (příjemci podpory): malé, střední i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace je poskytována od 25% – 80% dle typu projektu a velikosti projektu

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I

 • podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
 • podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III

 • pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel
 • pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III (pouze v režimu de minimis)

 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III

 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

Inovace – Výzva IV (inovační projekt)

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 • není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách

Rádi Vám pomůžeme s Vaším projektem, neváhejte nás kontaktovat!

Štítky: , ,

Zpět na předchozí stránku