Diagnostický nástroj pro oběhové hospodářství - Enviros

V rámci projektu EduZWaCE (Education for Zero Waste and Circular Economy) byla spuštěna on-line verze diagnostického nástroje, který podnikům (zejména malým a středním) pomůže v konkrétních souvislostech identifikovat a prozkoumat možná řešení v oblasti oběhového hospodářství a minimalizace odpadu. Prostřednictvím sebehodnocení může podnik nalézt nejvhodnější příležitosti ke zlepšení, pokud jde o oběhovost i celkovou environmentální výkonnost, a vybrat účinná opatření vedoucí k jejímu zlepšení a efektivní alokaci svých omezených zdrojů.

Za účelem optimalizace zlepšujících opatření je důležité důsledně prozkoumávat celý podnikový systém. Proto jsou jeho všechny úrovně posuzovány systematicky, včetně fyzické úrovně (produkty, výrobní procesy), jakož i úrovně řízení (obchodní strategie, vztahy se zainteresovanými stranami a spolupráce).

V rámci vstupních dat uživatel specifikuje, jaká dílčí témata jsou pro jeho obchodní koncept důležitější (či méně důležitá), a následně zadává kvalitativní a kvantitativní informace o konkrétní situaci v podniku, pokud jde o oblasti využívání zdrojů, nakládání s odpady, produktů, obchodu a oběhovosti – a to se zaměřením na vnitřní i vnější aspekty. Výstupem kalkulací jsou dvě kategorie indikátorů. První kategorii představují ukazatele hodnotící potenciál a vhodnost struktury obchodního konceptu, zatímco druhou kategorii tvoří indikátory ukazující celkovou výkonnost podniku a benchmarking.

Diagnostický nástroj je k dispozici na platformě EduZWaCE (http://diagnosis.eduzwace.eu) a je přístupný zdarma. Kromě platformy je úzce propojen i s dalšími zásadními výstupy projektu. Uživatelé nástroje mají možnost získat další informace ze znalostní báze a dozvědět se více o konkrétních tématech v on-line kurzu. Diagnostický nástroj je v kurzu zároveň používán jako jeden z možných školicích materiálů.

Štítky: , , , ,

Zpět na předchozí stránku