Dvacetileté výročí společnosti ENVIROS, předání daru Domovu Mladá - Enviros

Společnost ENVIROS, s.r.o., předala v pátek 19. září 2014, v rámci oslav svého dvacetiletého výročí působení na trhu, charitativní dar DOMOVU MLADÁ, poskytovateli sociálních služeb Milovice a dlouhodobému partnerovi společnosti.

Oslava 20letého výročí od založení společnosti proběhla na nejstarším pražském parníku Vyšehrad. Vedení společnosti ENVIROS, s.r.o., která je zaměřená na poradenství v energetice a životním prostředí, poděkovalo všem pozvaným obchodním partnerům a klientům za předchozí spolupráci a vyjádřilo přání i nadále úspěšně rozvíjet partnerství ve všech oblastech svého zaměření.

Fotografie z akce

20 let ENVIROS, s.r.o. - Nalodění hostů na nejstarší pražský parník Vyšehrad
Nalodění hostů na nejstarší pražský parník Vyšehrad

20 let ENVIROS, s.r.o. - slovenská cimbálovka
Na parníku hrála i slovenská cimbálovka

20 let ENVIROS, s.r.o. - projev ředitele Vícha
Přivítání hostů na palubě Ing. Jaroslavem Víchem, ředitelem ENVIROS, s.r.o.

20 let ENVIROS, s.r.o. - předání daru Domovu Mladá
Předání finančního daru Domovu Mladá. Zleva: Dagmar Rokytová, prokuristika ENVIROS, s.r.o., Ing. Jaroslav Vích, ředitel ENVIROS, s.r.o., Zdeněk Podhůrský, moderátor akce, Kateřina Pejchalová a Kateřina Lánská, zástupkyně Domovu Mladá

20 let ENVIROS, s.r.o. - předání daru Domovu Mladá (2)
Předání daru Domovu Mladá. Aktéry z předchozí fotografie doplnil Ing. Jan Pavlík, obchodní ředitel ENVIROS, s.r.o. (úplně vpravo)

20 let ENVIROS, s.r.o. - plavba parníku Vyšehrad noční Prahou
Plavba parníkem Vyšehrad noční Prahou

Štítky:

Zpět na předchozí stránku