Evropský projekt EUCF vyhlašuje pokračování: V příštích 3 výzvách rozdá 209 grantů ve výši 60 000 EUR pro města, která chtějí investovat do čisté energie - Enviros

Rádi bychom Vás informovali, že v návaznosti na iniciativu Evropské komise z roku 2020 pokračuje úspěšný projekt European City Facility (EUCF) zaměřený na technickou pomoc v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce v ČR a na Slovensku. V příštích 2 letech se otevřou další 3 výzvy, ve kterých bude místním samosprávám umožněno zažádat o finanční podporu v částce 60 000 EUR na tvorbu investičních plánů v oblasti čisté energie a energetické účinnosti. Dotaci mohou města využít například na vypracování studie proveditelnosti nebo vypracování energetických posudků nebo analýz v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které Vám/Vaší obci umožní rozvinout existující plány v oblasti dosahování energetických a klimatických cílů do konkrétních projektů připravených k financování, ať již  ze strany soukromých investorů či veřejných zdrojů.

Nová výzva se otevře na konci měsíce dubna 2023, doporučujme sledovat stránku projektu www.eucityfacility.eu. Pokud vás zapojení do projektu zajímá, můžete nás také kontaktovat. Obracejte se na Vlastu Švejnohovou na následujícím e-mailu: ce.czechia@eucityfacility.eu

Kromě pokračujících výzev bude nástroj nabízet také budování kapacit v oblasti financování projektů čisté energie a energetické účinnosti a spolupracovat s best-practice projekty, aby se o své zkušenosti podělily s dalšími evropskými městy, která se snaží překlenout současnou propast mezi místními ambicemi a dostupnými finančními prostředky. ENVIROS tak bude pokračovat ve svém úspěšném zapojení do řízení projektu společně s partnery z prvních čtyř výzev: Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance a Fedarene a nově ve spolupráci s dvěma novými partnery ICLEI Europe a GNE Finance. Kromě těchto evropských partnerů vzniká rozšířená národní podpůrná síť ve 27 členských státech EU, na Ukrajině a na Islandu.

Tuto příležitost financuje EU prostřednictvím své Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA).

Štítky:

Zpět na předchozí stránku