Informační webinář k nové výzvě projektu EUCF - 3.5.2023 10.00 hod. - Enviros

WEBINÁŘ – INFORMACE O VÝZVĚ z programu EUCF, která startuje koncem dubna

Termín: 3. května 2023 od 10 hod. na webináři budou předány potenciálním žadatelům potřebné informace k registraci do výzvy a k pravidlům čerpání dotace. Tato podpora je poskytována zdarma.

Výzva v programu European City Facility je zaměřená na technickou pomoc v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce v České republice. Výzva bude otevřena po dobu dvou měsíců.


Vypsaná dotace pro města a obce má za cíl podpořit tvorbu investičních plánů v oblasti čisté energie a energetické účinnosti. Tato iniciativa již podpořila 213 evropských obcí a jejich seskupení při tvorbě investičních plánů v letech 2020-2024. Dotaci ve výši  60 000 EUR získala v České republice v minulém programovém období města Kladno, Žďár nad Sázavou a Tábor. Nyní může dotaci získat i vaše město!

Příspěvek z tohoto programu mohou města využít např v těchto oblastech:

– vypracování studie proveditelnosti nebo
– vypracování energetických posudků nebo
– vypracování analýz v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Dotace může také pomoci rozvinout existující plány v oblasti dosahování energetických a klimatických cílů do konkrétních projektů připravených k financování, ať již ze strany soukromých investorů či veřejných zdrojů.  

REGISTRACE NA WEBINÁŘ

Registrujte se nejlépe do 28.4.2023

V České republice realizuje národní HUB pro administraci dotace z EUCF

V České republice realizuje národní HUB pro administraci dotace z EUCF :

ENVIROS, s.r.o.
Dykova 53/10
Praha 10

Kontaktní osoba:
Vlasta Švejnohová
e-mail: ce.czechia@eucityfacility.eu
mbl.: +420 724 344 935

Zpět na předchozí stránku