Inovativní využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě Skopje - Enviros

Díky projektu „Obecní plán pro obnovitelné zdroje energie: Inovativní využití solární energie v obci Karpoš“, realizovaný společností ENVIROS, s.r.o., bude mít městká část Karpoš (Hlavní město Skopje) v Severní Makedonii přístup ke strategické směrnici pro chytré využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména té solární. Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a navrhnout inovativní a replikovatelné technické a obchodní řešení a představit řešení pro implementaci finančních nástrojů.

Municipalita Karpoš považuje svou energetickou účinnost za velmi zásadní problém, který vzhledem k nedostatku finančních prostředků na rekonstrukce a úpravy vyžaduje využití všech možných metod financování projektů efektivního využívání zdrojů. Tato problematika vyžaduje využití alternativních zdrojů energie a jejich aplikace a sdílení know-how z vyspělých zemí, v tomto případě ze Slovenska. Doufáme, že tento projekt pomůže obci také dosáhnout cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN.

V Severní Makedonii existuje velký potenciál pro využití solární energie. Využívání obnovitelných zdrojů energie může vést k nižšímu využívání fosilních paliv, snížení znečištění ovzduší a mimo jiné i k vytváření nových pracovních míst. Projekt definuje dlouhodobou vizi rozvoje energetického sektoru a zaměří se na realizaci opatření ke zlepšení energetické účinnosti, kvality ovzduší a dopravy. Cílem projektu je navíc vytvořit cestu ke změnám na makedonském obchodním trhu prostřednictvím zaváděním inovativních řešení pro finanční mechanismy.

Na základě know-how odborníků a kombinovaných zkušeností na slovenském trhu a na dalších mezinárodních trzích v této oblasti, projekt navrhne strategii udržitelného využívání solární energie, včetně vizuálního znázornění všech dostupných střech a lokalit pro vývoj fotovoltaické elektrárny, vyvine komplexní a inovativní obchodní model pro efektivní využívání tepelných čerpadel a chladicích jednotek, a to jak pro obecní, tak pro soukromé subjekty. Takový projekt má mnoho pozitivních dopadů na zlepšení stavu místního prostředí, udržitelný růst a blahobyt místních obyvatel. Inovativní řešení tohoto projektu mají velký potenciál pro další replikaci a rozšiřování, což by v blízké budoucnosti pozitivně ovlivnilo život místních lidí a to zejména pokud jde o vytváření pracovních míst a přístup k bezpečné, nákladově efektivní a udržitelné energii. Místní komunity budou mít také prospěch z lepší kvality ovzduší, která výrazně sníží zdravotní rizika spojená se znečištěním ovzduší. Mezi další benefity patří více příležitostí pro místní k využívání zelených druhů dopravy.

Projekt je financován ze Slovak Challenge Fund, který podporuje inovace a změny v tomto regionu.

Máte-li otázky o projektu nebo o Slovak Challenge Fund, můžete kontaktovat naše kolegy:

Štítky: , , , , , ,

Zpět na předchozí stránku