Konference Rozvojová pomoc ve vybraných teritoriích pod hlavičkou Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci - Enviros

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci uspořádala 8. listopadu 2023 v prostorách naší společnosti konferenci na téma Rozvojová pomoc ve vybraných teritoriích. V prvním bloku nazvaném Poptávka ze strany státu a politická podpora – Priority ZRS a nástroje podpory vystoupili zástupci Ministerstva zahraničních věcí, České rozvojové agentury, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. V jednotlivých příspěvcích informovali o aktivitách a plánech jednotlivých resortů ve vztahu k zahraniční rozvojové spolupráci.

Ve druhém bloku nazvaném Nabídka služeb ze strany realizátorů z ČR vystoupili zástupci Asociací a Platforem sdružující podnikatelskou i neziskovou sféru a působící v zahraniční rozvojové spolupráci. V odpoledním bloku představili pozvaní hosté příklady dobré praxe a praktické zkušenosti z projektů v Africe, na Balkáně, Ukrajině a v Gruzii.

Společným jmenovatelem byla vzájemné spolupráce neziskového sektoru s komerčními firmami a společné působení v rozvojových teritoriích. I přes potřebu ekonomického výsledku je hlavním hybatelem všech těchto aktivit snaha o zlepšení životních podmínek běžného obyvatelstva v rozvojových zemích mnohdy sužovaných válečnými konflikty a přírodními katastrofami způsobenými změnou klimatu.

ENVIROS je členem Platformy podnikatelů pro zahraniční spolupráci a aktivně se zapojuje do všech jejích aktivit. 

 

 

 

Zpět na předchozí stránku