Kurz ESG reportingu pro firmy v rámci projektu SECURE - Enviros

 

Nová evropská legislativa v podobě směrnice CSRD připravila půdu pro zvýšení společenské a environmentální odpovědnosti firem v rámci nefinančního reportingu #ESG. V roce 2025 totiž vznikne reportovací povinnost pro všechny velké společnosti, ostatní firmy se ve stejnou dobu tato povinnost dotkne skrze dodavatelsko-odběratelský řetězec. V roce 2027 dopadne legislativní povinnost i na ostatní firmy kromě mikropodniků.

Pokud si firma vezme ESG za své, může jí nefinanční reporting přinést nejen vhodnou revizi stávajícího stavu napříč organizací, ale i v rámci dodavatelských řetězců. ESG reporting může poskytnout také nové podněty a odhalit riziková místa, která musí být ošetřena a na která by se bez potřeby interního auditu pravděpodobně nepřišlo. Firmy, které se věnují ESG ve všech jeho třech pilířích, tedy environmentálním, sociálním a pilíř řízení (environmental, social and corporate governance), jsou schopny přitáhnout do firmy nové talenty a v rámci interního auditu mohou přijít na nové příležitosti.

Můžeme se setkat s názorem, že ESG reporting je pro firmy jen novou zátěží. Zkušenosti z praxe však ukazují, že většina firem je na nové povinnosti nefinančního reportování v podstatě připravena, protože většinu dat potřebných pro reportování již shromažďuje kvůli jiným legislativním požadavkům. Především výrobní firmy mají obavy, jak si s legislativním požadavkem na ESG reporting poradí.

Na tento legislativní požadavek však pružně reaguje projekt SECuRe (Smart Education for Corporate Sustainability Reporting), který si vytyčil za cíl vytvořit vzdělávací platformu pro téma ESG a nefinančního reportingu v kontextu směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Cílem kurzu je snaha komplexně zpracovat informace o všech důležitých věcných i legislativních požadavcích na ESG reporting a nabídnout je všem, kteří budou mít ve firmách nefinanční reporting ve své gesci. Tento kurz vznikl za finanční podpory programu Erasmus + ve spolupráci pěti členských zemí EU, a to České republiky (ENVIROS), Polska (ATMOTERM), Rumunska (CNPCD), Slovinska (University of Maribor) and Španělska (PROSPEKTIKER).

Doba trvání projektu je naplánována na dva roky od startu v květnu 2022. Vzdělávací platformu vyvíjí partneři jak ze soukromé sféry, akademické obce, tak i konzultantů udržitelnosti s letitými zkušenostmi, kteří byli přizváni na strategicky významné fáze projektu.

Při posledním pracovním „train the trainers“ meetingu si jednotliví účastníci navzájem předávali znalosti v  šesti klíčových oblastech kurzu, které byly již dříve definovány jako studijní bloky (Evropská a mezinárodní legislativa a standardy udržitelnosti, Management udržitelnosti, Environmentální pilíř, Sociální pilíř, Správa a řízení společnosti a Reporting udržitelnosti). V rámci diskuse se řešila přesná osnova kurzu a jeho následná realizace v praxi, která proběhne v jednotlivých zemích.

Tento kurz by měl výrazně pomoci firmám, na které se bude ESG reporting v blízké době vztahovat, ale které ještě neměly prostor si danou tématiku nastudovat a začít systematicky sbírat data. Součástí kurzu budou jak prezenční tréningy účastníků, tak e-learningová platforma s dalšími školicími materiály.

Pokud máte zájem o účast v kurzu, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Štítky: ,

Zpět na předchozí stránku