Národní vzdělávací seminář projektu FIRECE – energetické plánování a finanční nástroje - Enviros

Dne 12.12.2018 se v prostorách společnosti ENVIROS uskutečnil národní vzdělávací seminář projektu FIRECE zaměřený na problematiku energetického plánování a financování opatření energetické účinnosti a zavádění obnovitelných zdrojů energie. Zúčastnilo se jej 15 zástupců veřejného sektoru (MŽP, MPO, SFŽP), bankovního sektoru a hostitelské organizace.

V úvodní prezentaci byli účastníci informováni o projektu FIRECE a jeho aktivitách se zvláštním zaměřením na aktivity vzdělávacího charakteru. Podrobněji byl představen vzdělávací kurz a vybrané vzdělávací moduly byly prezentovány v on-line e-learningovém systému (https://firece.enviros.cz).

Vladimír Henelová (ENVIROS) seznámila posluchače se systémem energetického plánování, který existuje v České republice, a vysvětlila vazby mezi národním, krajskými a místními energetickými plány. Dále se zaměřila na otázku financování energetických opatření a možnosti zpracovatelů energetických plánů v této oblasti.

Pavel Růžička (ENVIROS) uvedl příklady finančních nástrojů, které se používají v ostatních partnerských zemích zapojených do projektu (Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko). Podrobněji byly popsány revolvingové fondy existující v některých italských regionech.

V následujících prezentacích podali řečníci přehled o finančních nástrojích používaných dosud v České republice:

  • Úvěry zaměřené na projekty energetické účinnosti poskytované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.
  • Úvěry používané a plánované MŽP k doplnění dotací z Operačního programu Životní prostředí.
  • Kreditní linky mezinárodních finančních institucí, které provozovaly české komerční banky.
  • Zkušenosti s kombinací metody EPC (Energy Performance Contracting) s dotacemi z Operačního programu Životní prostředí.

Během semináře účastníci diskutovali možnosti širšího využívání finančních nástrojů na podporu projektů energetické účinnosti v České republice. Shodli se, že finanční nástroje budou v příštím programovém období rozhodně hrát důležitější úlohu. Avšak vzhledem k tomu, že poskytují nižší podporu než dotace, musí být administrativní zátěž spojená s jejich poskytováním pro žadatele významně nižší. Je třeba se vyhnout konkurenci mezi dotacemi a finančními nástroji.

Projekt je financován z evropského dotačního programu Interreg CENTRAL EUROPE a je řešen v období 1.7.2017 – 30.6.2020.

 

Štítky: , , , , , , , , , , ,

Zpět na předchozí stránku