Návštěva japonských podnikatelů - Enviros

V minulém týdnu jsme měli tu čest uvítat v sídle společnosti 32 člennou delegaci podnikatelů z Japonska. Zástupci tamních podniků se zajímali o otázky udržitelnosti, energetiky a jejich ekonomických aspektů. Představili jsme jim aktuální výzvy, které Evropa a Česká republika řeší v oblasti výroby a spotřeby energie. Diskutovali jsme o nastavených cílech a plánech EU směřující k dekarbonizaci a vyšší udržitelnosti – a také, jak k jejich dosahování a řešení pomáhá ENVIROS. Těší nás, že si kolegové na své cestě po Evropě vybrali k návštěvě právě naši společnost a kdykoliv se s nimi opět rádi setkáme.

 

Zpět na předchozí stránku