solarni panely

Navýšení alokace V. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie – aktivita a) Elektromobilita - Enviros

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes informovalo o navýšení alokace pro V. výzvu programu podpory NUT Elektromobilita.

Příjem žádostí o podporu v rámci V. Výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie – aktivita a) Elektromobilita byl zahájen dne 6.1.2020.  Alokace výzvy je 50 000 000,- Kč. Ke dni 10. 2. 2020 již bylo přijato 203 žádostí o podporu, s požadavkem na přidělení dotace ve výši 92 304 000 Kč.

S ohledem na značné nedočerpání předchozích výzev programu podpory Nízkouhlíkové technologie – aktivita a) Elektromobilita bude alokace navýšena na částku 150 000 000,- Kč. Příjem žádostí o podporu bude ukončen v případě, že požadovaná částka o poskytnutí dotace v přijatých žádostech dosáhne 150 000 000,- Kč.

V souladu s harmonogramem výzev OP PIK pro rok 2020 plánuje MPO v druhé polovině roku 2020 vyhlásit další, již VI. Výzvu programu podpory Nízkouhlíkové technologie – aktivita a) Elektromobilita.

Více informací naleznete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/informace-o-navyseni-alokace-v–vyzvy-programu-podpory-nizkouhlikove-technologie-_-aktivita-a-elektromobilita–252810/

Štítky: , ,

Zpět na předchozí stránku