Oznámení o uveřejnění projektu fúze sloučením - Enviros

Společnost ENVIROS, s.r.o., se sídlem Dykova 53/10, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO 615 03 240, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 31001 (dále jen „nástupnická společnost“)
a Společnost KB Advisory, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 085 10 032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 320148 (dále jen „zanikající společnost“) tímto oznamují podle ustanovení § 33a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“), že vyhotovily projekt fúze sloučením nástupnické a zanikající společnosti, který uveřejňují postupem podle § 33a zákona o přeměnách na webové stránce nástupnické společnosti www.enviros.cz a webové stránce zanikající společnosti https://www.kb.cz/cs/kb-advisory ode dne 16. dubna 2024.

Oznámení o uveřejnění projektu fúze sloučením a upozornění pro věřitele na jejich práva

Projekt fúze sloučením

Zpět na předchozí stránku