Plánování projektu EUCF proběhlo v Praze

Ve spolupráci s konzultační společností Adelphi se dne 10. září 2019 v Praze konalo přípravné setkání za účelem plánování projektu EUCF. Setkání bylo organizováno společností ENVIROS, partnerem projektu, a jeho cílem bylo dohodnout provozní metodiky a pracovní a technologické postupy, které zajistí hladké, pružné a bezchybné fungování EUCF.   

Společnost ENVIROS je členem hlavního řídícího týmu projektu European City Facility (EUCF), vytvořeného Evropskou komisí v rámci programu Horizon 2020. EUCF probíhá v celé Evropě v rámci Pomoci při rozvoji projektů (Project Development Assistance – PDA) s cílem podpořit formou grantů v technické, finanční a legislativní oblasti města a obce při rozvoji projektů zaměřených na snižování uhlíkové stopy.

EUCF si klade za cíl poskytnout praktickou technickou a finanční podporu evropským městům a obcím při vytváření konkrétních investičních koncepcí sloužících k mobilizaci investic do opatření pro boj se změnami klimatu ve městech. Toho bude dosaženo překonáním jak nedostatečné způsobilosti a dovednosti orgánů v malých a středních obcích připravit důvěryhodnou investiční koncepci, tak nedostatečných znalostí a dovedností při jednání se soukromými investory a finančníky. Nástroj EUCF pomáhá evropským městům vytvořit alespoň 225 důvěryhodných a škálovatelných investičních koncepcí (IK) zaměřených na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje, díky nimž by mělo dojít k nastartování nízkouhlíkových investic přesahujících 320 milionů EUR ze soukromých i veřejných zdrojů financování. EUCF se zaměřuje na podporu vzdělávání minimálně 450 městských úředníků a zaměstnanců místních samospráv v oblasti vytváření významných projektů a poskytuje jim nástroje, kontakty a příležitosti pro přenos znalostí, které nejen usnadňují a urychlují implementaci investičních koncepcí prostřednictvím inovativních mechanismů financování a slučování projektů, ale mohly by také sloužit k využití těchto zkušeností při aplikaci opatření v dalších městech.

Odborníci společnosti ENVIROS poskytují technickou a finanční podporu městům a obcím v České republice, na Slovensku, v Polsku a Bulharsku.

Zpět na předchozí stránku